Prevence negativních jevů ve sportu

Pověřenci ČSRU pro prevenci negativních jevů ve sportu

Na základě rozhodnutí výkonného výboru ČSRU (schváleno per rollam dne 24.1.2024) byla zřízena skupina osob pověřených prevencí negativních jevů ve sportu. Níže jsou uvedeny kontakty na pověřené osoby, oblasti jejich kompetence a kontaktní údaje.

V případě, že se v ragby setkáte s nekterým z negativních jevů, neprodleně se obracejte na uvedené kontakty.

Jméno a příjmení Oblast působnosti Emailová adresa Tel. číslo
Olga Grossová Boj proti dopingu olga.grossova@rugbyunion.cz 737 306 888
Antonín Brabec Prevence ovlivňování výsledků soutěží antonin.brabec@rugbyunion.cz 602 692 897
Tomáš Kohout Zajištění bezpečného prostředí tkohout@rugbyricany.cz 777 601 412
Hana Schlangerová Zajištění rovných příležitostí zenskeragby@rugbyunion.cz 606 637 131

Metodický materiál

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři