Přestupy ze/do zahraničí (International Clearance)

Hráč přestupuje z Česka do zahraničí

V případě, že klub chce uvolnit svého hráče/hráčku do zahraničí, jsou k tomu zapotřebí tyto kroky:

  1. Klub vyplní Souhlas s uvolněním hráče. Pokud je současný klub hráče zároveň klubem mateřským, použijte tento formulář. V opačném případě tento. V obou případech je třeba vyplnit žlutá pole a podepsat pověřeným zástupcem klubu.
  2. Klub/hráč/hráčka vyplní dokument Clearance, ve kterém vyplní žlutá políčka dle instrukcí. Formulář je ke stažení zde .
  3. Oba vyplněné formuláře odešlete na adresu stk@rugbyunion.cz.

Po obdržení obou dokumentů zástupci České rugbyové unie zkontrolují správnost vyplnění, stvrdí jejich platnost podpisy, razítkem a následně daného hráče / hráčku vyvážou z členství v ČSRU a v současném klubu v informačním systému ČSRU.

Výše uvedený postup vychází z předpisu č.4 World Rugby.

Hráč přestupuje ze zahraničí do Česka

V případě příchodu zahraničního hráče/hráčky do Česka je nutné v první řadě respektovat postup národní unie, jejíž členem je hráč/ka v současnosti. Informace jsou obvykle dostupné na stránkách národní unie jako v případě RFU (Anglie) nebo FFR (Francie).

Pokud daná národní unie vyžaduje vyplnění standardizovaného formuláře Clearance od World Rugby, kterou používá i Česká rugbyová unie, můžete využít formulář s českými instrukcemi (ke stažení zde) a následně získat potřebné podpisy a razítka od současné unie, případně ještě unie, jíž může daný hráč/ka reprezentovat.

V případě, že máte potíže se získáním informací o správném postupu v dané národní unii, kontaktujte generalsecretary@rugbyunion.cz.

Dvojitá registrace (Dual Registration)

Hráči a hráčky do 18 let, studenti studující prezenční formou, případně příslušníci ozbrojených sil, kteří zároveň nejsou smluvními hráči (nemají kontrakt), mohou žádat o tzv. dvojitou registraci. V případě, že je taková registrace vydána, hráč/ka je vedena u dvou ragbyových unií zároveň. Platnost takové registrace je omezena na dobu 12 měsíců.

V případě zájmu o udělení dvojité registrace pro hráče odcházejícího do zahraničí, prosím, vyplňte tento formulář a pošlete ho s případnými dodatečnými informacemi (např. potvrzení o studiu) na stk@rugbyunion.cz.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři