Žádosti na ČSRU

Žádosti na výkonný výbor ČSRU

Výkonný výbor ČSRU má ve své kompetenci rozhodovat, mimo jiné, o:

 • žádostech týkajících se užití loga České rugbyové unie
 • žádostech o mimořádných přestupech / hostování (tj. mimo řádné přestupní období)
 • přidružení spolku (klubu) k ČSRU
 • schválení členů komisí a náplně jejich práce
 • soutěžích
 • startu zahraničních týmů
 • udělení záštity nad konáním akcí
 • osobnostech uvedených do Síně slávy ČSRU

Pokud chcete na Výkonný výbor vznést požadavek, prosím zašlete jej na generalsecretary@rugbyunion.cz.

Žádosti o jiná prohlášení / potvrzení ze strany ČSRU

Pokud chcete zažádat o oficiální prohlášení, či potvrzení ze strany České rugbyové unie, například pro:

 • žádosti o individuální studijní plán pro reprezentantku / reprezentanta
 • potřeby formálního svolení k odehrání zahraničního utkání
 • získání víza pro zahraničního trenéra

... své žádosti zasílejte na generalsecretary@rugbyunion.cz.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři