ČSRU

Změny na sekretariátu ČSRU se začátkem roku 2024

S novým rokem dochází k několika změnám na sekretariátu České rugbyové unie. Ty jsou způsobeny zejména stavem rozpočtu a prioritami vycházejícími ze vznikajícího strategického plánu ČSRU.

Výpadek příjmů

Ačkoli už v minulém roce finanční situace nebyla příznivá, letošní rok bude bohužel ještě horší. ČSRU totiž nepřistoupí, tak jako v roce 2023, k uspořádání „crowdfundingové“ kampaně. Ta unijní kase v uplynulém roce pomohla. Nejen formou finanční injekce, ale i nepřímo skrze lepší viditelnost mezi potenciálními partnery. Další příjmy, bez kterých se bude muset české ragby v novém roce obejít, jsou aktivity vázané na konání mistrovství světa v ragby. Výpadky se dají očekávat i v souvislosti s prezentovanými výsledky prioritizace sportů ze strany Národní sportovní agentury, kde se ČSRU umístila až v druhém koši. Pozitivem budou vyšší příjmy od klubů v důsledku odhlasovaného navýšení členských poplatků, zavedení startovného v soutěžích a poplatků za školení. Ty však celkový propad příjmů nezvrátí.

Zachování reprezentací

Jedním z hlavních cílů, který v průběhu uplynulého roku prezentoval Roman Šuster, sportovní ředitel ČSRU, bude zachování nastaveného systému reprezentací. To v praxi znamená návaznost reprezentačních kategorií tak, aby si talentovaná mládež již od relativně útlého věku zvykala na reprezentační proces a mohla své schopnosti a dovednosti poměřovat ve vysokém standardu. Příkladem rozšíření celého systému je loňská premiéra týmu Bohemia Rugby Warriors, který v případě mužů supluje reprezentační kategorii do 23 let. Udržení celého reprezentačního systému je přitom v případě ragby dosti nákladné. Nejen, že se řada kategorií dělí na ragby XV a ragby 7s a vzniká tím potřeba financovat více kategorií, k tomu ještě reprezentační tým v „patnáctkovém“ ragby čítá alespoň 30 osob. To oproti ostatním sportům vyžaduje vyšší výdaje na ubytování, stravování a cestovné. Oproti loňskému roku bude přitom celý tento systém nákladnější, jelikož ČSRU nemůže počítat s úsporou prostředků za cesty mládežnických reprezentací na evropské šampionáty, které se v roce 2023 konaly na domácí půdě.

Posílení oblasti vzdělávání

Výše uvedený výčet tak naznačuje potřebu hledat úspory na výdajové stránce. Ojedinělou oblastí, které se škrty vyhnou a naopak dostane „přidáno“, je vzdělávání. Vzdělávání bylo opakovaně vyhodnoceno jako nejvýznamnější způsob, jakým může ČSRU podpořit rozvoj klubového ragby. Za účelem zlepšení poskytovaných služeb v této oblasti bude proto navýšen úvazek Antonínu Brabcovi, manažeru vzdělávání. Vyhrazen bude i zvláštní rozpočet pro návštěvy školitelů v klubech.

Na unii končí Kateřina Frýdlová

Nejvíce se obecně škrtalo v oblasti nákladů na personální výdaje. V rámci sportovního úseku se budou snižovat odměny pro členy realizačních týmů reprezentací a i nadále bude, bez nároku na finanční odměnu, v roli sportovního ředitele pracovat Roman Šuster. Významným předmětem škrtů bude i marketingové „oddělení“, které po dvou a půl letech opouští Kateřina Frýdlová. Katka měla na starosti především pořadatelství akcí ČSRU. V tomto smyslu absolvovala svůj vrchol během listopadu minulého roku, kdy jejím velkým přičiněním úspěšně proběhlo mistrovství Evropy chlapců a mužů do 18 a 20 let, společně s dvěma utkáními mužů a dvěma utkáními v rámci Rugby Europe Super Cup. Vedle jejích organizačních aktivit Katka během roku 2023 úspěšně „převlékla“ všechny reprezentační týmy do nových dresů od společnosti Macron a spravovala i unijní sociální sítě.

„Odchod Katky z řad ČSRU pro nás bude pcitelnou ztrátou. Katce se za období jejího působení povedlo pozvednout úroveň českého ragby ve všech oblastech, kterým se věnovala to jak na placené, tak i dobrovolné bázi. Bohužel, v této době musíme činit těžká rozhodnutí, a abychom jako sportovní organizace mohli naplňovat náš primární účel, nevidíme jinou možnost než ušetřit na aktivitách, o které se v minulosti svědomitě starala Katka. V opačném případě by to totiž prakticky znamenalo škrtat na straně reprezentací, respektive začit jednotlivé kategorie rušit a tím přímo nabourat započatý dlouhodobý proces formování reprezentantek a reprezentantů.“ komentoval odchod kolegyně Pavel Myšák, ředitel ČSRU.

Kateřině přejeme vše nejlepší do dalšího profesního i osobního života a děkujeme za všechnu odvedenou práci a projevenou vytrvalost posunout ragby v Česku kupředu. Její odpovědnosti se postupně přesunou na Pavla Myšáka a Jiřího Boháčka.


Fotografie: Kateřina Frýdlová během listopadového mistrovství Evropy do 18 let, kdy zaskakovala v roli "ball girl". Autor: ČSRU / Martin Flousek

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři