ČSRU

Tvoří se nový strategický plán České rugbyové unie

Jaké budou priority pro další směřování českého ragby? Čemu by měl Výkonný výbor a pracovníci na svazu věnovat nejvíce energie? Právě na tyto otázky by měl odpovědi poskytnout strategický plán ČSRU, které je ve fázi přípravy.

Pověřená pracovní skupina vypracovala rámcový návrh strategie, kterou už posvětil i výkonný výbor ČSRU. Nyní by skupina ráda získala zpětnou vazbu i ze strany ragbyového hnutí.

"Strategický plán určuje směr nejen pro osoby pracující přímo na unii. Je to plán, který bude mít dopad na všechny, kdo jsou součástí českého ragbyového hnutí. Proto je pro nás zapojení členů České rugbyové unie při jeho vzniku tak důležité," vysvětluje členka výkonného výboru ČSRU a manažerka ženského ragby Hana Schlangerová.

Z výše uvedeného důvodu byly naplánovány dvě besedy. První se uskuteční 16. listopadu od 17:30 na Stadionu Markéta. Tuto schůzi bude možné sledovat i online (odkaz). Pokud byste se rádi zapojili osobně, vyplňte tento registrační formulář. Druhá schůze potom proběhne ve Vyškově 18. listopadu od 16:30 v areálu ragbyového stadionu, a to pouze prezenční formou. Předmětem besed by mělo být stručné seznámení účastníků s rámcovým obsahem plánu a následná diskuze.

Rámcový návrh strategie je shrnut v tomto dokumentu. Všechny zájemce provede jeho strukturou a prioritizací. V případě, že byste rádi poskytli konstruktivní zpětnou vazbu, prosíme, pište na generalsecretary@rugbyunion.cz.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři