ČSRU

Pozvánka na valnou hromadu České rugbyové unie

Valná hromada ČSRU pro letošní rok proběhne v sobotu 2. prosince od 10:00, na stadionu Markéta.

Jedná se o nejvyšší unijní orgán s pravomocí rozhodovat o těch nejzásadnějších záležitostech v českém ragby. Tvoří ho zástupci klubů, přičemž síla jejich hlasů se odvíjí od počtu registrovaných členů. V roce 2023 se sejde začátkem prosince, v sídle České rugbyové unie na pražském Břevnově.

Program VH 2023

Témata probíraná na schůzi musí být v souladu s jednacím a volebním řádem Valné hromady. Kromě více či méně formálních úkonů, jako například schválení programu schůze, či výsledku hospodaření za rok 2022, by se měly diskutovat i navrhované změny předpisů ČSRU a změny v oblasti licenčních poplatků. Delegátům budou rovněž představeny stěžejní rysy strategického plánu ČSRU, který je v těchto měsících připravován.

Kompletní program včetně dalších pokynů pro delegáty jsou k dispozici v oficiální pozvánce níže. Přiložen je rovněž aktuální přehled licencí.

Doplněná pozvánka VH 2023 (17.11.2023)

Přehled licencí pro VH 2023 (17.11.2023)

Fotografie: archivní snímek z valné hromady konané v roce 2014

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři