Dokumenty

01.01.2023
2023 - Seznam zakázaných látek a metod dopingu
Antidoping
01.01.2023
Trénování 3 - XV - Manuál
Metodické materiály
01.01.2022
Dlouhodobý rozvoj hráče - fáze 3
Metodické materiály
01.01.2022
Dlouhodobý rozvoj hráče - fáze 1 a 2
Metodické materiály
01.01.2022
Dlouhodobý rozvoj hráče - fáze 4 a 5
Metodické materiály
01.01.2022
2022 - World Rugby Antidoping Handbook
Antidoping
23.09.2021
Matriční řád
Stanovy a řády
20.12.2019
Směrnice VV o cestovních náhradách
Směrnice Výkonného výboru
18.01.2018
Směrnice VV pro tvorbu vnitřních předpisů
Směrnice Výkonného výboru
01.07.2015
Vzdělávací řád
Stanovy a řády
01.07.2015
Jednací a volební řád valné hromady
Stanovy a řády
01.07.2015
Směrnice VV o náležitostech pro získání trenérské licence
Směrnice Výkonného výboru
01.01.2015
2015 - Zakázané léky
Antidoping
01.01.2015
2015 - Seznam zakázaných látek a metod dopingu
Antidoping
01.01.2015
2015 - World Rugby Antidoping handbook
Antidoping
01.01.2015
2015 - Směrnice pro kontrolu a postih ve sportu v ČR
Antidoping
01.01.2015
2015 - Průvodce bojem proti dopingu ve sportu
Antidoping
01.01.2014
2014 - Rugby Ready - Trenérská příručka
Metodické materiály
04.10.2013
Směrnice VV o oběhu účetních dokladů
Směrnice Výkonného výboru
12.09.2012
Směrnice VV zpracování účetnictví a účetních metodách
Směrnice Výkonného výboru
02.11.2011
Směrnice VV pro používání práv k ochranným známkám ČSRU
Směrnice Výkonného výboru

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři