ČSRU

Sobotní valná hromada přinesla řadu změn: přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.

Valné hromady za rok 2023, která se konala v sobotu, 2. prosince v tělocvičně na stadionu Markéta, se zúčastnili delegáti reprezentující všechny kluby s hlasovacím právem. Zastoupeno bylo 98 z 99 hlasů. A hlasovat bylo letos o čem.

Celkem bylo delegátům předoženo 28 usnesení. Kromě formalit, jako jsou schválení programu, orgánů valné hromady a výroční zprávy za rok 2022, bylo rozhodováno i o návrzích na změny předpisů a členských poplatků.

Byly to právě změny předpisů, s jejichž schvalováním strávilo shromáždění nejvíce času. Mimo jiné byly schváleny následující úpravy:

  • Disciplinární komise bude mít více možností v oblasti udílení trestů v jejich spodní hranici. Červenou kartu tak nebude nutně následovat stopka na alespoň dvě utkání. Za mírnější prohřešky bude možné zastavit závodní činnost jen na jedno utkání, u mládeže pak bude možné udělit jen důtku. Změny tak částečně reagují i na skutečnost, že seniorské soutěže mužů jsou kratší.
  • Další reakcí na stávající podobu soutěží jsou změny přestupních a hostovacích období. Ta i nadále budou začínat 1. ledna a 1. července, nicméně jejich konec bude vázán na začátek soutěže. Proto například hostování na sedmičkové mistrovství republiky bude možné vyřizovat až v červnu, kdy budou mít klub představu o nasazení týmů na turnaje.
  • Soutěžní řád bude nově umožňovat odehrání utkání mládeže i v situaci, kdy jeden z týmů dorazí v nižším počtu. Pokud se tak domluví trenéři obou družstev, bude možné i hráče soupeři s nižším počtem sportvců půjčit.
  • Sportovně technická komise bude moci rozpisem stanovit maximální počet cizinců, kteří nastupují za tým v utkání. V zájmu zachování regulérnosti soutěží byla upravena i další související pravidla.
  • Zvýšení doznalo rozpětí trestů za nedostavení se k utkání, případně za vystoupení ze soutěže.
  • Navýšeny byly rovněž zálohy za odvolání k dozorčí radě.

Schválením ze strany klubů prošly i návrhy na navýšení členských poplatků, zavedení startovného a poplatků za školení.

Oficiální zápis bude rozeslán na kluby během nadcházejících dvou týdnů.

Fotografie: ČSRU / Kateřina Frýdlová

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři