ČSRU

Ragbista nastupuje na misi

Tohle bude těžší mise než vyhrát ragbyovou extraligu. Je to ale rváček, takže má pro strach uděláno. Jiří Boháček, extraligový hráč a obětavý funkcionář Pragy Praha, včera nastoupil pracovat pro Českou rugbyovou unii v pozici generálního sekretáře. Výkonný výbor a ředitel unie Pavel Myšák před něj navršili nelehké úkoly.

Tohle bude těžší mise než vyhrát ragbyovou extraligu. Je to ale rváček, takže má pro strach uděláno. Jiří Boháček, extraligový hráč a obětavý funkcionář Pragy Praha, včera nastoupil pracovat pro Českou rugbyovou unii v pozici generálního sekretáře. Výkonný výbor a ředitel unie Pavel Myšák před něj navršili nelehké úkoly.

„Od této nové posily očekáváme zlepšení administrativní podpory činnosti klubů a to co do pomoci stran dotací. Víme, že některé kluby nemají dostatečnou kapacitu v této oblasti a proto bychom jim chtěli být více nápomocni, protože to je aktuálně nejsnazší způsob jakým přinést více financí do rozpočtu," říká k nové akvizici Pavel Myšák.

DVA KLUBY V KRAJI
Jiří Boháček až doposud pracoval jako špičkový manažer v zahraniční korporaci. Být „naplno" ragby si zvolil přesto, že podmínky v něm má nesrovnatelné. Jeho hlavním přínosem by mělo být zlepšení a zintenzivnění komunikace mezi kluby a unií a lepší porozumění klubovým potřebám a jejich aktuálnímu stavu.

„Nad rámec podpory již fungujících klubů, má Jiří za úkol vytipovat města a osoby, které by mohly založit kluby nové v oblastech, kde zatím ragby nemáme. Dlouhodobým cílem je pak mít minimálně dva kluby v každém z krajů," vytyčuje hrací plochu pro Jiřího Boháčka Pavel Myšák.

DEVELOPMENT DUO BB
Jiří Boháček doplní Dana Beneše, který má na starosti spíše sportovní a trenérskou část rozvoje. Primárně se bude soustředit na grantovou a organizační část chodu klubů. Společně s Danem Benešem pak dostali za úkol do konce roku minimálně rozpracovat základní kostry strategických plánů všech klubů, které si je zatím nevytvořily samy. Do tří měsíců navštíví všechny aktivní kluby a rozpracují podrobnou analýzu jejich současného stavu.


Ragby může pozitivně ovlivnit společnost

Přímé a čestné jednání, fair play, kultura. I tom mluví v krátkém rozhovoru nejnovější posila České rugbyové unie Jiří Boháček.

Jiří, jak si se dostal k ragby?Poprvé mě zaujalo, když jsem v televizi viděl utkání Světového poháru v roce 2007. Rok na to jsme se s rodiči stěhovali do Prahy, a začal jsem trénovat na Pragovce. V klubu jsem se chtěl angažovat i mimo hřiště a tak jsem začal dělat webové stránky a později se stal i členem výkonného výboru. A tím jsem dodnes.

S čím, kromě chráničů zubů, si přišel na unii? Přinesl sis vizi?Ragby je, podle mě, ve srovnání s ostatními sporty výjimečné svou kulturou. Vyznačuje se důrazem na fair play, přímé a čestné jednání. Věřím proto, že posílení této kultury v českém prostředí a šíření ragby obecně může pozitivně ovlivnit celou společnost. A možnost přispět k tomuto úsilí je to hlavní, co mě na práci pro Českou rugbyovou unii lákalo.

V čem by si měl nejvíce pomáhat? Co řešit?
Vedle operativních úkolů budu mít na starosti rozvoj malých klubů ve spolupráci s Danem Benešem a čerpání dotací. Doufám, že budu schopen zužitkovat své zkušenosti z firemní sféry a stanu se přínosem jak pro stávající tým ČSRU, tak i pro celou ragbyovou obec.

Jaká je tvoje nejoblíbenější pozice na hřišti a co máš na ragby nejraději? A co mimo ragby?
Nastupuji na pozici rváčka. Ve srovnání s útokem, kde jsem začínal, oceňuju neustálé zapojení se do akce. Zejména v obraně, kde je více příležitostí skládat a, v určitém smyslu, to je i jednodušší oproti útoku, neboť soupeř s míčem nemá tolik prostoru ke kličce. Mimo ragby se snažím trávit čas s rodinou. Máme dvouletého syna.

JiriBohacek_815.jpg


Petr Býma
media@rugbyunion.cz

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři