Rozhodčí

Ragby bezpečnější: zavádí se evidence zranění a nové pravidlo.

​Péče o zdraví hráčů a hráček českého ragby je jedním z bodů práce Zdravotní komise. ČSRU podporuje programy World Rugby, které jsou zaměřené na prevenci a ochranu zdraví v kontaktním sportu.

Proto od srpna vstupuje v platnost evidence zranění v klubové soutěži. Sledování počtů a druhů zranění nám může poskytnout zajímavá data, která lze využít v prevenci zranění a k úpravě tréninkových dovedností. Každé závažnější zranění bude zapsáno v Informačním systému (IS) na konci zápasu. Evidence je pouze informativní, nedojde k žádnému omezení hráče.

Výjimkou bude otřes mozku. V případě poranění hlavy s podezřením na otřes mozku dojde k omezení hráče z důvodu potřebné regenerace. Omezení bude v praxi znamenat pozastavení licence na 1 týden (u juniorů do 18 let na 2 týdny). Tato doba je nezbytná pro rekonvalescenci mozku, hráč by měl dodržovat pravidla postupného návratu ke sportu, které automaticky po úrazu obdrží emailem. V případě, že příznaky a obtíže přetrvávají i po stanovené době, hráč by měl stále dodržovat režim regenerace a návrat do dalších zápasů tak rozhodnout podle zdravotního stavu.

Jedním z nejdůležitějších a také nejzávažnějších zranění je právě poranění hlavy a mozku. Otřes mozku je poranění, které může mít různý průběh a je velmi často podceňováno. Uvědomujeme si, že mnoho hráčů, ale i trenérů nerespektuje příznaky jako je bolest hlavy, únava a potřebný čas k regeneraci mozku po nárazu. Z toho důvodu jsme přistoupili k zavedení protokolu Recognise and Remove (Rozpoznej a odstraň) v nejvyšších úrovních klubových soutěží ČSRU u seniorů a mládeže. Protokol je již dlouhodobě zakotven v pravidlech World Rugby. Více informací na oficiálních stránkách World Rugby zde a zde.

Recognise and Remove v praxi znamená, že poraněný hráč s otřesem nebo s podezřením na otřes mozku je odstraněn ze hřiště a již dále v utkání nepokračuje. Po zhodnocení zdravotního stavu hráče je dále posouzeno, zda vykazuje příznaky otřesu mozku a jeho licence tak bude pozastavena.

Všechny kluby obdržely informace o zavedení tohoto pravidla předem. Dále v nejbližších dnech proběhne školení pro rozhodčí a zdravotníky (fyzioterapeuty) o procesu pravidla v klubech. Také je k dispozici vzdělávací online program v českém jazyce.

Ke zjednodušení procesu pravidla je připraveno schéma:

Autorkou článku je Olga Grossová, členka Zdravotní komise ČSRU. Pro více informací pište na zdravotni.komise@rugbyunion.cz.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři