Strategický plán ČSRU

Struktura strategického plánu 2020 - 2024

1. Analýza současné situace
2. Oblasti činnosti
3. Závěr

1. Analýza současné situace2. Oblasti činnosti3. Závěr
1.1 SWOT
- 1.1.1 Pozitiva
- 1.1.2 Negativa
- 1.1.3 Hrozby
- 1.1.4 Příležitosti

1.2 Závěr analýzy
2.1 Členská základna
2.2 Vzdělávání
2.3 Vrcholové ragby
2.4 Domácí soutěže
2.5 Dlouhodobý rozvoj hráčů
2.6 Ženské ragby
2.7 Řízení organizace
2.8 Marketing
Pracovní materiály

Konference klubů 1.12 2019 Prezentace konceptu SP 2024_prosinec 2019
Konference klubů 29.1 a 30.1 2020 Prezentace konceptu SP 2024_leden 2020


Historie strategických plánů

Strategický plán 2012-16


Struktura strategického plánu 2020 - 20241. Analýza současné situace2. Oblasti činnosti3. Závěr1. Analýza současné situace2. Oblasti činnosti3. Závěr1.1 SWOT - 1.1.1 Pozitiva - 1.1.2 Negativa - 1.1.3 Hrozby - 1.1.4 Příležitosti1.2 Závěr analýzy2.1…