Disciplinární komise


Složení komise:

- předsedkyně: Bc. Radka Bredlerová

- člen: Mgr. Tomáš Kintr

- člen: Vladimír Miřácký


- kontakt: disciplinarnikomise@rugbyunion.cz


Aktuální i starší oběžníky discipinární komise jsou přístupny v sekci "Knihovna dokumentů"

(http://rugbyunion.cz/cs/page/document/11).


Složení komise:- předsedkyně: Bc. Radka Bredlerová- člen: Mgr. Tomáš Kintr- člen: Vladimír Miřácký- kontakt: disciplinarnikomise@rugbyunion.cz Aktuální i starší oběžníky discipinární komise jsou přístupny v sekci Knihovna dokumentů (http:/…