Vzdělávání World Rugby

World Rugby nabízí akreditované vzdělávací kurzy různých úrovní pro trenéry, kondiční trenéry, rozhodčí a ragbyové zdravotníky na celém světě. Zajišťuje také akreditované pedagogické kurzy pro školitele a vzdělavatele školitelů, kteří poté přednášejí tyto kurzy.

irb-portfolio-sep-13-cz.jpg

World Rugby Passport (zde získáte přístup na stránky) je vstupní branou na stránky věnované školení a vzdělávání, které se používají na podporu "face-to-face" vzdělávacích programů. Registrace na těchto stránkách vám umožní přístup k on-line programům a dá Vám příležitost k neformálnímu učení.

ČSRU pro Vás zajišťuje postupný překlad vzdělávacích stránek a materiálů World Rugby do češtiny.


rugby-ready-button-cz.jpg krc-button-cz.jpg laws-button-cz.jpg first-aid-button-cz.jpg

coaching-button-cz.jpg sandc-button-cz.jpg officiating-button-cz.jpg concussion-button-cz.jpg


World Rugby nabízí akreditované vzdělávací kurzy různých úrovní pro trenéry, kondiční trenéry, rozhodčí a ragbyové zdravotníky na celém světě. Zajišťuje také akreditované pedagogické kurzy pro školitele a vzdělavatele školitelů, kteří poté…