Sbor školitelů ČSRU

Administrátor systému - lokální manažer vzdělávání pro Českou Republiku:

Pozice zatím neobsazena (zastupuje sportovní ředitel ČSRU)


Školitelé trenérů:

Thomasz Putra - hlavní školitel

Antonín Brabec - školitel

Michal Ouředník - školitel

Daniel Beneš - školitel


Školitelé rozhodčích:

Štěpán Čekal - školitel

Tomáš Tůma - školitel

Tony Novak - školitel


Zdravotní zabezpečení v ragby:

Olga Šťastná - školitelka


Školitelé v procesu vzdělávání:

Tomáš Kohout - školitel trenérů


Neaktivní školitelé s certifikací World Rugby (jejich certifikace školitele byla hrazena z prostředků ČSRU):

Martin Kafka - školitel trenérů

Martina Chytilová - školitelka zdravotního zabezpečení v ragby

Eduard Krützner ml. - školitel trenérů


Česká ragbyová unie spolupracuje při vzdělávání s těmito organizacemi:

world_rugby_logo_detail.jpg rugby europe.jpg logo FFR.jpg logo FIR.jpg


Administrátor systému - lokální manažer vzdělávání pro Českou Republiku: Pozice zatím neobsazena (zastupuje sportovní ředitel ČSRU)Školitelé trenérů:Thomasz Putra - hlavní školitel Antonín Brabec - školitelMichal Ouředník - školitelDaniel Beneš -…