28.09.2019 – U19 LIGA XV - PODZIM 2019

RC Praga Praha – RC Tatra Smíchov