03.02.2017

Trénování sedmiček L1, Praha

ZRUŠENO PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ

Trénování World Rugby Level 1 7´s. Školení je součástí trenérské Licence B.

Lze využít jako licenční seminář u držitelů licence, kteří toto školení ještě neabsolvovali.

VV ČSRU nestanovil pro toto školení žádný účastnický poplatek. Účastník školení si hradí sám cestovné, stravné a případně ubytování.

Místo: Praha 6, Stadion Markéta - centrum sportu ČSRU

Školitel: Daniel Beneš, Michal Ouředník

Organizace školení: sekretariát ČSRU

Datum: 11. 3. 2017

Čas: 9:00 - 18:00 hod

Vybavení: sportovní oblečení na ven

    Přihlašovací formulář: zde