11.04.2017 – REPREZENTACE 7S A DUKLA

Ragby se vrací do Dukly


Pod křídla legendární značky opředené sportovními úspěchy se zařadí vybraní čeští ragbisté již od září tohoto roku. Kritériem pro výběr hráčů bude nejen talent a potenciál dalšího sportovního růstu, ale i charakterové vlastnosti a vůle se nadále zlepšovat. Vybraní hráči budou v Armádním sportovním centru Dukla smluvně vázáni a budou moci využívat veškeré zázemí organizace. Hráče v podmínkách Dukly čeká tvrdá příprava a postupně i účast v národních i mezinárodních sedmičkových turnajích. Česká rugbyová unie bude projekt metodicky i hmotně podporovat, včetně zajištění kvalitního realizačního týmu a materiálního vybavení.

„Tímto krokem chceme přispět k propojení ragby, jakožto alternativního a mužného sportu, s povědomím o vlastnostech příslušníků Armády České republiky", doplňuje náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany, Ing. Tomáš Kuchta.

„Projekt Dukla je mimořádný. Chceme formovat úspěšný poloprofesionální a časem plně profesionální tým s potenciálem výrazných úspěchů na evropské ragbyové scéně. Hráči Dukly by rovněž měli tvořit páteř sedmičkového národního mužstva České republiky. Postupně chceme do Dukly pochopitelně zapracovat i ženy. Jsme opravdu hrdí, že Dukla bude náš sport podporovat v jeho růstu a věřím, že naší kvalitní prací a úsilím prokážeme, že jsme v Armádním sportovním centru oprávněně. Vždyť ragby svým charakterem do armády rozhodně patří, ostatně v naprosté většině ragbyových velmocí je armádní ragby standardem", říká prezident ČSRU, Pavel Chaloupka.