11.04.2017 – REPREZENTACE 7S

Ragby se vrací do Dukly


Pod křídla legendární značky opředené sportovními úspěchy se zařadí vybraní čeští ragbisté již od září tohoto roku. Kritériem pro výběr hráčů bude nejen talent a potenciál dalšího sportovního růstu, ale i charakterové vlastnosti a vůle se nadále zlepšovat. Vybraní hráči budou v Armádním sportovním centru Dukla smluvně vázáni a budou moci využívat veškeré zázemí organizace. Hráče v podmínkách Dukly čeká tvrdá příprava a postupně i účast v národních i mezinárodních sedmičkových turnajích. Česká rugbyová unie bude projekt metodicky i hmotně podporovat, včetně zajištění kvalitního realizačního týmu a materiálního vybavení.

„Tímto krokem chceme přispět k propojení ragby, jakožto alternativního a mužného sportu, s povědomím o vlastnostech příslušníků Armády České republiky", doplňuje náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany, Ing. Tomáš Kuchta.

„Projekt Dukla je mimořádný. Chceme formovat úspěšný poloprofesionální a časem plně profesionální tým s potenciálem výrazných úspěchů na evropské ragbyové scéně. Hráči Dukly by rovněž měli tvořit páteř sedmičkového národního mužstva České republiky. Postupně chceme do Dukly pochopitelně zapracovat i ženy. Jsme opravdu hrdí, že Dukla bude náš sport podporovat v jeho růstu a věřím, že naší kvalitní prací a úsilím prokážeme, že jsme v Armádním sportovním centru oprávněně. Vždyť ragby svým charakterem do armády rozhodně patří, ostatně v naprosté většině ragbyových velmocí je armádní ragby standardem", říká prezident ČSRU, Pavel Chaloupka.