14.02.2017 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Lékařské prohlídky 2017

Na základě dosavadních zkušeností se Komise mládeže a Legislativní komise se shodli na změně výkladu k vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, a to tak, že vstupní prohlídku v rozsahu § 4 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky (tedy včetně zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve) je nutné absolvovat před vstupem do kategorie U14 nebo vyšší.

Nijak se nemění povinnost každoroční prohlídky ani na tom, že pravidelná každoroční prohlídka nemusí obsahovat zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve, ledaže to uzná za vhodné lékař.