07.02.2017 – VZDĚLÁVÁNÍ

Školení a trenérské kurzy


Na únor a březen jsou naplánovány další školení a trenérské kurzy. První z nich proběhne 11.2. v Novém městě na Moravě, kde se bude konat školení WorldRugby Level I, jež je součástí trenérské licence C. http://www.rugbyunion.cz/cs/event/97

Novinkou bude licenční seminář 25. 2. v Brně Bystrci a 26. 2. v Praze na Markétě pod vedením reprezentačních trenérů Tomasze Putry a Dana Beneše zaměřený přímo na individuální obranu a trénink skládky napříč věkovými kategoriemi. http://rugbyunion.cz/cs/event/98 http://rugbyunion.cz/cs/event/99

Licenční semináře jsou určeny především pro trenéry, jež si chtějí obnovit nebo prodloužit platnost své licence, ale také pro trenéry, které zkrátka daná problematika zajímá. I do budoucna je proto v plánu, aby tato školení fungovala nad rámec obecných školení World Rugby a zaměřovala se také dle potřeb našeho ragby na konkrétní témata prakticky využitelná v každodenní trenéřině.

Nabídku školení doplní kurz 7´s level I s Michalem Ouředníkem a Danem Benešem v sobotu 11.3. v Praze na Markétě. Další školení a kurzy budou dále plánovány na základě komunikace s kluby. V termínu 12.3. je možnost zorganizovat školení level I 15´s k získání licence C přímo v klubu, který by o toto školení projevil zájem.

Kontaktní maily pro zorganizování školení:

Tereza.Kadava@rugbyunion.cz

Daniel.Benes@rugbyunion.cz