24.08.2016 – VZDĚLÁVÁNÍ

Licenční semináře s TMK ČOV

TMK ČOV ve spolupráci s další svazy pořádají školení trenérů, které se uskuteční 3. – 5. září a 9. – 11. září 2016 ve Sportovním centru Nymburk.

Pro účastníky bude přednášeno zejména v oblastech: teorie a didaktika sportovního tréninku, biomedicínské, osobnosti trenéra, kondičního tréninku a psychologie sportovních her.

Přednášky budou vedeny špičkovými lektory z ČR i ze zahraničí, kteří mají zkušenosti ze svých praxí i z akademické sféry. V kurzech je kladen důraz na propojení teorie a praxe.

Příkladem může posloužit přednáška Prof. Pavla Koláře – Posturální funkce jako předpoklad nácviku správné techniky následována praktickými ukázkami cviků, které budou korespondovat s předešlou přednáškou. Při této praktické ukázce si posluchači budou moci cviky sami vyzkoušet pod odborným dohledem fyzioterapeutky.

ČSRU Vám v případě účasti uzná absolvování těchto přednášek jako licenční seminář, v minimální délce jeden den.

(AB)