20.05.2016 – VALNÁ HROMADA ČSRU

Svolání VH ČSRU

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČSRU ze dne 18. května 2016 se svolává jednání Valné hromady ČSRU na termín 28. června 2016.

Jednání VH se uskuteční v prostorách auly České unie sportu (Zátopkova 100/2) od 18:00 v Praze.

Na jednání jsou zvány všechny kluby sdružené v ČSRU, každý sdružený spolek je oprávněn požádat o doplnění programu valné hromady, avšak změna programu valné hromady později než 15 dnů před jejím konáním je možná se souhlasem všech sdružených spolků.