08.04.2016 – KLUBOVÉ RAGBY

ARC Iuridica Praha slaví 60 let od založení klubu


Jak se k vám možná doneslo, ARC slaví letos 60. výročí založení klubu. K té příležitosti jsou na den 9.4.2016 plánovány oslavy, v rámci nichž proběhne na hřišti ARC i sportovní den pro děti (ať už aktivně hrající rugby či nováčky) - mini turnaj, zápasy, dovednostní soutěže, atd.

Jsme si vědomi toho, že na den 9.4.2016 je plánován turnaj PYRF, kde jak předpokládám budou vaše kluby participovat či alespoň drtivá většina z nich.

Pro případ, že se v daný den nebudete z jakéhokoli důvodu PYRF účastnit či budete mít z jiných důvodů vy či vaše rodiny, známí, atd. volno a nebudete vědět co s načatou sobotou :) , pak si Vás dovoluji pozvat a nabídnout Vám, že je možné s dětmi dorazit na hřiště ARC (https://goo.gl/maps/W26XNPBQRAm), kde pro ně bude připraven věříme zajímavý sportovní program. Doprovod dětí se jistě také nudit nebude ... :)

Pokud budete mít o tuto formu vyžití zájem, dejte nám vědět, případně rovnou dorazte.

Prosíme rovněž o šíření tohoto sdělení ve vašem okolí.

Děkuji a jsem z pozdravem,


Jan Koleček