25.12.2015 – ZE SVĚTA

Hlavní body projednávané na 95. kongresu RUGBY EUROPE


V termínu od 11. prosince do 12. prosince 2015 se v Paříži uskutečnil již devětapadesátý kongres Evropské ragbyové federace Rugby Europe. Českou ragbyovou unii na těchto jednáních zastupoval jak současný prezident Unie, tak také jeho předchůdce pan Bruno Kudrna.

Hlavními body projednávanými na těchto jednáních pak byly:

1. ME U18 v Portugalsku (Lisabon)

 • Termín: 17.– 27.3.2016, ředitel turnaje: Simon Jelowitz
 • Česká reprezentace hraje v soutěži Trophy společně s týmy Švýcarska, Lucemburska, Ukrajinou, Holandskem, Litvou, Polskem a Lotyšskem.
 • Věková hranice: 1.1.1998 – 31.12.1999, nikdo narozen 1997 a 2000 nesmí hrát!
 • Manuál turnaje a Team Manager Handbook bude zaslán na ČSRU v brzké době.
 • Do 31.12.2015 je nutné zaslat na pořadatele akce informace a požadavky naší Unie.

2. Pozastavení členství Řecké rugbyové unie

 • Řecku bylo pozastaveno členství v Rugby Europe, do té doby než vyřeší svoji činnost na území svého státu i přístup k Rugby Europe.

3. Zprávy z komisí

 • Sponzoring a komunikace – byl představen nový manager pro marketing a komunikaci p. Sebastian Faye. Má kontrakt na 2 roky+opce na další 2 roky s tím, že do následujícího Kongresu v Tbilisy by měl představit první výsledky své práce. Zatím byla přednesena prezentace jeho agentury, která by se na této činnosti měla podílet.
 • Finanční komise – podala podrobný rozbor financí, se kterými Rugby Europe disponuje. Ani tady to není jednoduché, protože RE nemá žádnou akci, která by generovala vlastní finance. Takto je stále více méně závislá na dotacích či sponzorských příspěvcích, které jsou ale velmi omezené. Finanční bilanční materiál je příloze.
 • Legislativní komise – informovala o legislativních změnách, které bylo nutno udělat nejen se změnou jména, ale i vztahy s World Rugby. Řadu aktivit má i v oblasti antidopingu a řešení protestů z probíhajících utkání. Byly odsouhlaseny nové stanovy upravené dle nové situace a nyní budou předloženy ke schválení na ministerstvo vnitra Francie

4. Prezentace Tbilisi na 96. Kongres Rugby Europe 2016

 • Kongres zde bude uskutečněn poprvé v historii v termínu 23.- 26.6.2016

5. Zprávy z komisí – pokračování

 • Komise profesionálního rugby – Rozšíření soutěží profi rugby v Evropě. Vše bude záležet na tom zda EPCR (European Professional Club Rugby), která již pořádá Champions Cup a Challence Cup uvolní další finance pro rozšíření soutěží.
 • Komise mládeže a rozvoje rugby v Evropě – tato komise připravila rozsáhlou změnu ve struktuře mládežnických soputěží soutěží. Vlajkovou lodí stále zůstává, ale už reorganizovaný šampionát U18. Po odstoupení ostrovních celků se naše mužstvo dostalo do Trophy soutěže,kde se utká s týmy uvedenými výše. Z přiloženého materiálu soutěží roku 2016 je vidět celá řada změn.
 • Komise ženského ragby – hovoří o rozvoji ženského ragby 15 i 7. Rugby Europe Women's Championship bude v příštím roce i kvalifikací pro mistrovství světa. Naše děvčata se v této soutěži utkají s týmy Holandska, Belgie, Ruska, Švýcarska a Španělska. Podrobnější informace jsou v přiloženém materiálu o soutěžích
 • Komise Rugby 7 – pracuje velmi intenzivně. Počet soutěží se zvětšuje jak pro muže, tak i pro ženy. Vše záleží ale na finančních možnostech nejen Rugby Europe, ale i samotných Unií. Naše týmy jak muži, tak i žen jsou zařazeny do soutěží Trophy a ČSRU má snahu oba tyto turnaje uspořádat v ČR. Zda se to podaří záleží na smlouvě ČSRU s RE, na které se stále pracuje a musí být hotova do konce roku 2015. Systém a místa konání turnajů Rugby 7 jsou opět přehledně uvedeny v příloze o soutěžích 2016.
 • Olympijský turnaj Rugby 7 proběhne v roce 2016 v Riu a v roce 2020 v Tokiu. Pak se situace vyhodnotí a uvidíme co bude dál. Zda bude rugby na OH i roce 2024 zatím není jasné a bude záležet jak dopadnou turnaje na následujících OH. O roce 2024 je ještě brzo hovořit, sdělil zástupce MOV Guy Drut.
 • Lékařská komise – pracuje v podobném duchu jako v minulosti, kdy sleduje a vyhodnocuje četnost zranění dle věku a druhu akce. Zvýšenou péči budou věnovat pojištění hráčů. Zde byla informace srovnatelná s minulostí.
 • Antidoping- práce v této komisi již běží naplno a podobně jako v jiných sportech získává stále větší vážnost.
 • Komise rozhodčích – snaha o zvýšení úrovně rozhodčích ze zemí RE. 3 rozhodčí budou i nadále posíláni k odpískání 2-3 utkání v Anglii a Francii. Výsledky budou vyhodnoceny a zaslány na RE a domácí Unie. Pokud je někde talentovaný rozhodčí je třeba na RE (P.Robin) zaslat DVD jeho akce na hřišti. Pak se rozhodne, zda bude takovýto rozhodčí poslán na školení a testy do zemí 6 zemí.
 • Komunikační komise – bude i nadále modernizován web RE, důraz kladen zejména na streaming utkání v rámci RE přímo na web. Od 1.4.2016 by měla být zřízena i digitální evidence členů RE. Jednotlivé Unie se do těchto projektů musí zapojit.

6.Další zajímavosti:

 • Hledá se pořadatel šampionátu U18 na rok 2017
 • Get into Rugby- po celém světě se do tohoto projektu zapojilo již 1 027 000 zájemců z toho 36% žen
 • Volby presidenta World Rugby proběhne v květnu 2016. Evropu bude zastupovat Octavian Morariu a bylo odhlasováno, že o tom koho podpoří rozhodne EXCO RE.
 • Rumunsko vytvořilo plně profesionální ligu pro 12 týmů s cílem vychovat si špičkové hráče doma.
 • Zpráva z WR praví, že v současné době je světě 3,5 miliónů registrovaných hráčů rugby. V samotné Evropě máme 1,2 miliónu registrovaných a dalších 2,3 milióny neregistrovaných hráčů.

Na závěr vystoupil člen RFU Ben Calveley a přednesl předběžnou zprávu o právě uplynulém RWC 2015. Bylo prodáno 2,5 mil. l.ístků a šampionát sledovalo v TV 4 bilióny lidí. Rozdíl mezi zeměmi T1 a T2 byl daleko menší než při předcházejícím RWC. Nejvíce 90 000 diváků sledovalo utkání ARG-NZ ve Wembley.

Finance RE 2014-15.pdf