13.12.2015 – ZE SVĚTA

Zpráva z konference Unity


Unity banner.jpg

V minulém týdnu se zástupci ČSRU zúčastnili pracovní schůzky zaměřená organizaci lednového "Unity festivalu", jež se uskuteční v termínu 22-24. ledna 2015 v Praze a ve Zbuzanech. Ve spolupráci s anglickou ragbyovou federací bude všem členům ČSRU nabídnuta možnost se zúčastnit školení vedených anglickými ragbyovými odborníky.

Hlavními tématy lednového setkání budou zejména tyto oblasti:

  • 1)Organizace a komunikace ragbyového hnutí uvnitř i navenek
  • 2)Školení ragbyových trenérů
  • 3)Školení rozhodčích
  • 4)Ženské ragby
  • 5)Dobrovolnictví (nábor, motivace a udržení)

Na toto setkání budou v nejbližších dnech přizváni zástupci všech ragbyových klubů, kterým tak bude poskytnuta nejen možnost absolvování školení, ale především společného setkání celé ragbyové obce.

Se školiteli RFU Davem Liveseym a Stuartem Eadesem byl dohodnut přesný program školení a jeho klíčová témata, jimiž budou v prvé řadě základní principy hry, jejich rozpoznání a užití jak v tréninku tak v zápasech.

Dále budou mít trenéři příležitost se školiteli probrat konkrétní herní prvky, přičemž důraz bude kladen především na skládku jako základ bezpečného zvládnutí kontaktní situace.

Celá problematika bude probírána v souladu se specifickým přístupem k jednotlivým věkovým kategoriím a to v pátek večer teoreticky a v sobotu prakticky v průběhu celého turnaje mládeže ve Zbuzanech.

Celý průběh je koncipován tak, aby byl otevřený jak pro trenéry tak i rozhodčí na všech úrovních a to díky důležitosti porozumění a pochopení herních principů z obou úhlů pohledu, tedy trenéra a rozhodčího.

Celá tato událost pak bude zakončena společným neformálním setkáním v sobotu večer.

(HS, TK, DB, PM)