10.10.2014 – ANTIDOPING

Změny světového antidopingového kodexu

Dne 9. září proběhla v aule České Unie Sportu antidopingová přednáška pro zástupce svazů na téma: "Změny světového antidopingového kodexu".

Veškeré materiály z této přednášky jsou dostupné na stránkách ADV ČR (antidoping.cz).

Přítomní zástupci Unie (Sportovní ředitel a Generální sekretář) byli upozorněni na fakt plynoucí z evropského průzkumu „Stopping steroids", že 25-30% doplňků stravy obsahuje steroidy, které mohou zapříčinit pozitivní dipongový nález.

Metodika způsobu zařazení látky do skupiny zakázaných- látka musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

- poškozuje zdraví

- zvyšuje výkonnost

- její užívání je v rozporu s duchem fair play

Z nejdůležitějších změn uvádíme následující:

o zkrácená doba posuzování nezastižení sportovců v místě pobytu z 18 měsíců an 12 měsíců (při trojím provinění zákaz na 1-2 roky)

o nově „zákaz spolčování se závadnými osobami" (zákaz činnosti na 1-2 roky)

o terapeutické výjimky- zpřísnění udělování

o prodlužuje se doba uchovávání vzorků krve i moči z 8 na 10 let

o základní sankce se prodlužuje z 2 na 4 roky

o větší důraz na posuzování úmyslu (polehčující nebo přitěžující okolnosti)

o nedostavení se k dopingové kontrole- nově 4 roky

o neoprávněné nakládání se zakázanými látkami- 4 roky až doživotí

o nově se posuzuje spoluvina- kdo nabízel zakázané látky sportovci, trest pro tyto osoby 2-4 roky

o u specifických látek (hl. stumulancia) lze více zohlednit polehčující okolnosti (např. prášky na hubnutí), nově může sportovec dostat pouze varování až napomenutí

o zavádí se pojem „udavač", spolupracující odhalení sportovci

o WADA podepsala memorandum s farmaceutickými společnostmi ohledně zavedení nových látek na trh

o Od nového roku budou sportovci kontaktování mobilním telefonem za účelem upřesnění místa pobytů a přípravných soustředění

o Zavedení pojmu „nevýznamná zavinění, nedbalost"- sportovec může dostatnebo napomenutí

o Zavádí se povinnost pro národní antidopingové výbory a sportovní svazy hlásit podezdřelé osoby

o Kodex nově definuje biologické pasy- krevní modulsleduje hemoglobin, EPO a celý krevní obraz

ČSRU bude v rámci antidopingové osvěty organizovat počátkem měsíce prosince přednášku, na které vystoupí zástupci ADV ČR. Na toto přednášku bude pozvána široká ragbyová veřejnost.

P.M.