25.11.2015 – ZE SVĚTA

Zpráva z konference World Rugby


Ve dnech od 25. října do 27. října 2015 se v Londýně uskutečnila 12. valná hromada světové ragbyové organizace World Rugby.

ČSRU na tomto jednání zastupoval prezident David Frdyrych, který tam měl příležitost si vyslechnout a diskutovat o těchto bodech:

world_rugby_logo_detail.jpg

 • Strategický plán na období 2016-2020
 • vize: „Rugby sport pro všechny skrze jeho hodnoty"
 • cíl: „Růst globální ragbyové rodiny"
 • hodnoty: „Integrita, vážeň, solidarita, disciplína a respekt"
 • stratecické úkoly
  • péče o zdraví hráčů
  • chránit a podporovat ragby
  • zvýšit globální účast
  • maximalizovat marketingový potenciál
  • účast na Olympijských hrách
  • poskytovat silné a inspirativní vedení

Dosažení těchto cílů má být zajištěno prostřednictvím jednotlivých rozvojových programů:

 1. World Rugby grant na podporu rozvoje
 2. Get Into Rugby- podpora nárůstu členské základny
 3. Leading Rugby- podpora unii ve vzdělání
 4. Impact Beyond- podpora účasti unií na mezinárodních turnajích
 5. Ženské ragby- podpora rozvoje ženského ragby
 6. Olympiáda- podpora unií v rozvoji olympijského ragby
 7. Podpora rozvoje nových unií
 8. Vzdělávání trenérů a rozhodčích- organizace školení a seminářů
 9. Podpora rozvoje soutěží
 10. Sponzorství a marketing-semináře na podporu rozvoje marketingu

Všechny tyto programy jsou financovány z příjmů z RWC. Od roku 1987 se celkové příjmy navýšily více jak 140x a to z původního zisku 1 milionu liber až na současný odhadovaný zisk 140 milionů. Mistrovství světa v Anglii, by tak dle odhadů mělo překovat doposud nejvyšší zisk z Mistrovství světa ve Francii (122,4 milionu liber).

Na straně výdajů se je pak převážná část investic určena na:

 • Inovace pravidel, výzkum a rozvoj v oblasti inovací vybavení
 • Inovace v oblasti lékařské péče
 • Inovace v oblasti analýzy hry
 • Antidopingové a antikorupční programy
 • Vzdělávací programy