31.07.2015 – ZE SVĚTA

Zpráva z koference projektu Unity

Unity banner.jpg


Ve dnech 23.-25. srpna 2015 se v Londýně uskutečnila konference k projektu anglické ragbyové federace Unity.

V rámci zapojení ČSRU do tohoto projektu byla navázána úzká spolupráce s přidělenými federacemi North Midlands a Staffordshire.

Na společném jednání pak byly stanoveny oblasti na které bude spolupráce zaměřena. Jsou jimi zejména:

  • Organizace a struktura unie
  • Vzdělávání trenérů
  • Vzdělávání rozhodčích
  • Dobrovolnictví
  • Ženské ragby

Spuštění projektu v České republice se plánuje na období ledna 2016 a to formou uspořádání "Unity konfetence" spojené se setkáním zástupců všech klubů, školením trenérů a rozhodčích a také s dětským turnajem ve Zbuzanech.