31.07.2015 – ZE SVĚTA

Kongres Rugby Europe

Hlavní body projednávané na 94.Kongresu RUGBY EUROPE v Londýně v termínu 24.a 25.cervence 2015:

1. Po úvodní kontrole poctu přítomných osob a členských zemí byly odsouhlaseny zprávy z jednání Executive Committee (EXCO) ze 14.1.,24.3. a 23.6.2015 v Paříži, včetně zprávy generálního sekretáře o činnosti za uplynulé období.

2. Shrnutí a zhodnocení soutěžního ročníku 2014/15 se zabýval Simon Jelowitz. Bylo konstatováno, že současný systém evropských soutěží poběží v příští sezóně ve stejné formě jako doposud. Tím se ukončí dvouletý soutěžní cyklus a od roku 2016 bude nastaven zcela nový systém.

3. Termíny našich utkání v 2.roce současného cyklu:

  • 24.10.2015 ČR – Švýcarsko, Vyškově od 14,00 hod
  • 21.11.2015 Malta – ČR, Kordin, od 14,00 hod
  • 2.4.2016 Israel – CR, Netanja od 15,00 hod
  • 9.4.2016 ČR – Chorvatsko, Havířov od 14,00 hod.

4. Dále byl odsouhlasen nový systém soutěží od ročníku 2016/17. Změny jsou zásadní pro všechny kategorie. Soutěže byly postaveny pro muže a ženy, 15 a 7, pro věkové kategorie senioři, U20 a U18. Ostatní kategorie byly zrušeny. Všechny soutěže budou pouze jednoroční a každý rok bude vyhlášen vítězný tým. Nasazení bude provedeno dle aktuálního rankingu sestaveného po ukončení stávajících soutěží. Hlavní soutěž mužů 15 se bude hrát jednokolově a v nasazení zejména do nižších soutěží bude rozhodovat i geografická poloha zemí. Celý systém je uveden v příloze 1.

Nové soutěže mají přinést lepší přehlednost, snadnější marketingovou nabídku, finanční úsporu a jasnou strukturu pro všechny kategorie mužů i žen.

5. Evropské profesionální klubové ragby (EPCR) dozná také významných změn, ale na rozdíl od soutěží pro reprezentační týmy, již od nadcházející sezóny. Tato soutěž bude rozšířena o 3.úroven, kde budou hrát klubová mužstva ze zemí, které v současné době hrají v divizi 1A Rugby Europe.

Vše se intenzivně doladuje, včetně termínu. Situace je o to složitější, že na podzim bude Rugby World Cup a termínu pro ostatní soutěže je významné méně. Nicméně tato soutěž se nás zatím netýká.

6. V dohledné době nás ceká i rada legislativních změn ve stanovách Rugby Europe. Na tomto dokumentu se intenzivně pracuje, nicméně vzhledem k tomu, že stále není zapracováno několik připomínek z členských unií, finální verze ke schválení nebyla připravena. Hlavní zpracovatel J.J.Zander přislíbil, že vše bude hotovo do 31.8.2015, tak, aby tento návrh mohl být předložen na zasedání EXCO v září tohoto roku. Pokud vše půjde dle plánu, tak by se nové stanovy mohly schvalovat na prosincovém Kongresu Rugby Europe v Paříži.

7. Dále legislativní komise oznámila záměr vytvořit při Rugby Europe disciplinární komisi. Návrh je zatím na volbu Panelu, který bude tvořit 24 členů a ten si pak zvolí DK složenou z 3 clenu. Řeší se i systém případného odvolání a poplatku. Vše je zatím v běhu.

8. Finanční komise předložila výsledky hospodaření v roce 2014/15 a návrh rozpočtu pro období 2015/16. Lonské období skončí zřejmě schodkem okolo 60 tisíc EUR a návrh pro příští období počítá zatím se schodkem cca 300 tisíc EUR. Vše je ale pokryto z rezerv, které se vytvořily v minulých letech. Presto je třeba být na pozoru a stále pracovat na příjmové stránce rozpočtu. Výsledky jsou uvedeny v příloze 2.

9. S předchozím bodem souvisí i zpráva z komise, která má na starosti sponzoring, marketing a komunikaci. Zde se vyvíjí maximální úsilí na výběr a získání profesionální agentury, která bude tuto problematiku pro RE řešit. Vedou se i jednání na získání dalšího profesionálního zaměstnance RE, který bude spolupracovat s vybranou agenturou. Je velmi pravděpodobné, že celý proces bude uzavřen do konce roku a od 1.ledna 2016 Rugby Europe bude mít postaven nový profesionální tým, pracující v oblasti, která je pro její provoz klíčová.

10. Anti-dopingová komise velmi obsáhle informovala o současné situaci související s dopingem v ragby. Zde je třeba zvýšit úsilí nejen na úrovni RE, ale samozřejmě a zejména v národních uniích. Cesta je jasná. Je třeba neustále pracovat a informovat na všech úrovních o tomto problému.

11. Zprávy z ostatních komisí proběhly standartním způsobem, zhodnocením činnosti v uplynulé sezóně. Termíny a místa soutěží mužů i žen v 7 budou dohodnuta a odsouhlasena na příštím Kongresu na podzim v Paříži. Stejně tak tam budou přesné informace o ME U18 v roce 2016.

12. Kandidátem na Kongres v roce 2017 se zatím přihlásilo pouze Lucembursko. Další kandidaturu je možné dodat do podzimu. Schvalování pak bude opět na Kongresu v Paříži.

13. Na závěr jednání pak vystoupil N.Snowball, který informoval o stávajícím stavu příprav na RWC 2015 v Anglii, které se blíží mílovými kroky a president WR B.Lapasset, který mimo jiné zdůraznil význam Rugby Europe pro světové ragby (50% registrovaných hráčů je z Evropy) a i nadále přislíbil velmi úzkou spolupráci WR s RE ve všech oblastech.


David Frydrych Bruno Kudrna

Prezident CSRU reprezentant CSRU v RE a WR

Příloha č.1 Systém nových soutěží RE.pdf

Příloha č.2 Výsledky hospodaření RE.pdf