16.06.2015 – ANTIDOPING

Nedávejte dětem energetické nápoje


Pití energetických nápojů je závažný problém, který ohrožuje zdraví dětí. Jako riziková skupina jsou uvádění dlouhodobě nemocní a sportovci, kteří si dopřávají energy drinky při intenzivních výkonech. Problémem je vysoký obsah kofeinu, který bývá vyšší než u coly. Závěry pediatrů jdou tak daleko, že se v článku uvažuje o zákazu prodeje těchto nápojů nezletilým.

Článek - Energetické nápoje do dětského jídelníčku nepatří

Ovšem to, zda se tyto nápoje mohou nebo nemohou prodávat nemění nic na jejich škodlivosti pro děti. Je to podobné jako s léky a výživovými doplňky pro sportovce, které se legálně prodávají, byť mohou obsahovat zakázané látky, resp. mohou ohrožovat zdraví sportovce. Podobně jako v některých předchozích případech za něj podle všeho mohou právě výživové doplňky. A ať se nám to líbí nebo ne, je odpovědností sportovce samotného, co v jeho těle je. Nic naplat, že někteří výrobci zakázané látky neuvádějí, ačkoliv je ta jejich dobrota obsahuje (a proto tak skvěle funguje) nebo je záměrně uvádějí pod jiným, málo známým označením. Neexistuje žádná omluva, snad jen nepatrná polehčující okolnost. Zakázané látky nejsou zakázané pro nic za nic, ale proto, že jejich konzumace znamená pro sportovce zdravotní rizika. U všech prostředků, které se prodávají s tím, že mohou ovlivnit výkon, je potřeba počítat s tím, že nelze vyloučit obsah zdraví škodlivé (a proto zakázané) látky i když jsou běžně dostupné!

Podrobněji v dalších materiálech zde.