28.05.2015 – VALNÁ HROMADA ČSRU

Informace z jednání Valné hromady ČSRU

DSCN4399.JPG

Dne 27. května se v Drnovicích konala Valná hromada ČSRU, na níž byla přijata mimo usnesení o programu a volby komisí tato usnesení:

Usnesení č. 3, které zní:

Valná hromada schvaluje Výsledky hospodaření za rok 2014 a bere na vědomí vykazovaný účetní zisk za rok 2014 ve výši 537 015 Kč (po zdanění).

Usnesení č. 4, které zní: Valná hromada schvaluje předložený rozpočet na rok 2015.

Usnesení č. 5, které zní:

Valná hromada bere na vědomí zprávu sportovního úseku za rok 2014.

Usnesení č. 6, které zní:

Valná hromada schvaluje změnu Stanov ČSRU ve znění rozeslaném klubům dne 11. května 2015.

Usnesení č. 7 o způsobu hlasování v tomto znění:

DSCN4401.JPG

Při doplňující volbě členů Výkonného výboru ČSRU a doplňující volbě členů Dozorčí rady ČSRU bude hlasováno aklamací.

Dal hlasovat o usnesení č. 8, které zní:

Valná hromada volí členy výkonného výboru ČSRU pana Jana Stránského a pana Martina Charváta.

Usnesení č.9 o volbě člena dozorčí rady

Členem dozorčí rady je navrhován Luděk Bredler.

Usnesení č. 11 o volbě člena dozorčí rady

Členem dozorčí rady je navrhován Vladimír Smička.

Usnesení č. 13, které zní:

Valná hromada schvaluje předložený návrh na rozhodnutí o stanovení výše členských příspěvků.

Usnesení č. 14, které zní:

Valná hromada schvaluje návrhy změn soutěžního řádu ragby.

Usnesení č. 15, které zní:

DSCN4411.JPG

Valná hromada schvaluje návrhy změn vzdělávacího řádu s pozměňovacími návrhy.

Usnesení č. 16, které zní: Valná hromada schvaluje návrhy změn Matričního řádu.

Usnesení č. 17, které zní:

Valná hromada schvaluje návrhy změn Jednacího a volebního řádu valné hromady.

Usnesení č. 18, které zní:

Valná hromada schvaluje přijetí Rugby Clubu České Budějovice z.s., se sídlem Holečkova 2649/7, České Budějovice 3, 370 04.

Usnesení č. 19, které zní:

Valná hromada schvaluje přijetí Ragbyové akademie Olymp Praha, z.s. se sídlem Polívkova 22, Praha5- Jinonice 158 00.

Usnesení č. 20, které zní:

Valná hromada schvaluje přijetí Rugby Clubu Vary ors, se sídlem Krušnohorská 866/2, 360 10Karlovy Vary.

Usnesení č. 21, které zní:

Valná hromada schvaluje přijetí Tělovýchovné jednoty jiskra Podhůří- Ragby klub Vrchlabí se sídlem Vrchlabí 3, 543 03.