22.05.2015 – VALNÁ HROMADA ČSRU

Valná hromada ČSRU- květen 2015 (doplění)

Dne 27. 5. 2015 se v Hotelu Allvet (Drnovice 115, 683 04) od 14:30 uskuteční jednání Valné hromady ČSRU.


Program jednání:

 • Registrace účastníků 14.30 hodin
 • Zahájení 15.00 hodin
 • Schválení programu
 • Úvodní slovo
 • Zpráva o hospodaření za rok 2014- přílohy č.1-3
 • Zpráva sportovního úseku za rok 2014
  • Projekt podpory klubových sportovních středisek mládeže
 • Schválení rozpočtu ČSRU na rok 2015- příloha č.4
 • Změna Stanov ČSRU- příloha č.5
 • Doplňující volba členů Výkonného výboru
 • Zpráva a doplňující volba členů Dozorčí rady
 • Členské a licenční poplatky ČSRU- příloha č. 19
 • Změna Soutěžního řádu ČSRU- příloha č. 6
 • Změna Vzdělávacího řádu- příloha č. 7
 • Změna Matričního řádu- příloha č. 8
 • Změna Jednacího a volebního řádu valné hromady- příloha č. 9
 • Přijetí nových klubů- přílohy č. 10-17
 • Diskuze

Přílohy:

 1. Daňové přiznání
 2. Příloha k účetní uzávěrce
 3. Rozvaha, Výkaz výsledků a ztráty
 4. Návrh rozpočtu na rok 2015
 5. Návrh změn Stanov
 6. Návrh změn Soutěžního řádu ragby * (pozn. viz níže)
 7. Návrh změn Vzdělávacího řádu * (pozn.viz níže)
 8. Návrh změn Matričního řádu
 9. Návrh změn Jednacího a volebního řádu VH
 10. Žádost o přijetí RC České Budějovice
 11. Výpis ze spolkového rejstříku RC ČB
 12. Zápis z ustavující schůze spolku RC ČB
 13. Stanovy RC ČB
 14. Žádost o přijetí Ragby Olymp
 15. Stanovy Ragby Olymp
 16. Žádost RC Vary a další dokumenty
 17. Žádost RC vrchlabí a další dokumenty
 18. Přehled licencí a delegátů

- Návrh směrnice o soutěžích mládeže

- Směrnice_Náležitosti pro získání trenérské licence.pdf

- Návrh směrnice Výkonného výboru- požadavky na trenérské vedení družstev klubů v sezóně 2016/2017

- Návrh směrnice Výkonného výboru- požadavky na trenérské vedení reprezentací platné od sezóny 2015/2016


Doplněné materiály:

* ad 6) Návrh změn soutěžního řádu ragby pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

* ad 7) Návrh změn vzdělávacího řádu pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

Příloha č. 19 Členské příspěvky.pdf