16.09.2022 – REPREZENTACE MUŽI XV

​Analýza ragbyové reprezentace mužů: cíl nesplněn

Čeští reprezentanti Jakub Homer (vlevo) a Robert Trefný v zápase proti Britské policii. Foto: Martin Flousek


Vize, kondice i technika, to je několik faktorů, na které v Hodnotící zprávě reprezentace seniorů České republiky v ragby XV upozornil kouč národního týmu Miroslav Němeček.

Rozsáhlou a podrobnou reprezentační analýzu nedávno předložil Výkonnému výboru České Ragbyové unie. Přinášíme klíčové body zprávy v jejím zkráceném znění.

Podobně postupně přineseme v malém analýzy i dalších reprezentačních ragbyových týmů.


Analýza ragbyové reprezentace mužů: cíl nesplněn

Česká patnátnáctková reprezentace mužů letos nesplnila plánovaný cíl, kterým byl postup z divize Konference do vyšší úrovně Trophy. Tým zastavila jarní porážka ve Švédsku, které postoupilo na úkor národního týmu.

Miroslav Němeček proto přinesl velice komplexní zhodnocení stavu české ragbyové reprezentace, včetně faktorů, jež ji přímo i nepřímo ovlivňují. „Celkově se dá hodnotit naše účast v posledním ročníku mistrovství Evropy Konference jako neúspěšná," píše kouč ve velice otevřeném materiálu.

Analýzu trenér rozdělil na tři základní díly: hráčský kádr, tréninkový proces a závěr.

1. HRÁČSKÝ KÁDR 2022
a. Fyzický faktor
b. Technický faktor
c. Psychický faktor

2. TRÉNINKOVÝ PROCES
a. Realizační tým
b. Zázemí
c. Herní projev
d. Roční plán
e. Tréninky
f. Zápasy

3. ZÁVĚR

1. HRÁČSKÝ KÁDR

Každého hráče je možno hodnotit podle tří základních kritérií: fyzického, technického a psychického. U hráčského kádru je zásadní, aby unie generovala nové talentované hráče, píše Miroslav Němeček.

FYZICKÉ KRITÉRIUM

Hráči nejsou na mezinárodní zápas ideálně kondičně připraveni. To vynikne především s týmy, s kterými bychom se v budoucnu chtěli měřit jako Německo, Polsko. „Obecně bych řekl, že hráči z programu Dukla hodně ztrácí v oblasti síly a naopak hráči mimo tento program mají problém spíše s vytrvalostí," uvádí Miroslav Němeček. „Je to především tím, že do programu Dukla jsou vybíráni hráči na "sedmičkové" zaměření a pro sedmičkové ragby je vytrvalost tou hlavní fyzickou prioritou. Při intenzivním tréninku ale může dojít k úbytku svalové hmoty a tím pádem i síly, která je potřeba při "patnáctkovém" ragby.

Kouč považuje za velký problém nedostatek kondičních trenérů jak v reprezentacích, tak i v klubech. Dobrá fyzická kondice je potřeba jednak k zlepšení sportovního výkonu, je však ale zcela zásadní při prevenci zranění.

Miroslav Němeček doporučuje, aby například „práce se železem" v posilovně začínala již u hráčů v patnácti letech a získali tak dobré návyky. Kluby by pak měly investovat do kondičních trenérů.

K dalším bodům ke zlepšení patří:

 • -do reprezentace chodili již dobře fyzicky připravení jedinci. Edukace a testování by mělo probíhat již v nižších reprezentačních kategoriích.
 • -Je potřeba, aby každá reprezentační kategorie měla svého kondičního trenéra
 • -Je potřeba tyto lidi propojit a vytvořit pokud možno jednotný kalendář kondiční přípravy na rok, který by byl respektován všemi kluby (garantem respektování tohoto plánu by měl být Daniel Howells (expert na kondici z anglické ragbyové unie)
 • -Revize a případná úprava kondičního programu ASC Dukla, tak aby tento co nejlépe vyhovoval jak RAGBY VII, tak i XV (garantem této revize by měl být opět Daniel Howells)
 • -Pravidelné testování reprezentantů (tak i klubových hráčů)
 • -Do budoucna se dá uvažovat o pořízení jednotlivých elektronických zařízení a softwaru ke sledování individuálních tréninků hráčů. Tady je však třeba upozornit, že je nejprve potřeba změnit kulturu a uvažování hráčů, následně poté uvažovat o podobné investici.
 • -Vytvoření jednoduchých zásad pro prevenci zranění
 • -Vytvořit pro reprezentanty protokol pro prevenci zranění
 • -Spolupráce s dietoložkou Zuzanou Šafářovou, která vypomůže na poli edukace a mohla by se individuálně věnovat hráčům, kteří mají problém s váhou.

TECHNICKÉ KRITÉRIUM

Technický faktor můžeme rozdělit do několika skupin:

 • A)Základem jsou individuální dovednosti, které se hráč učí od útlého věku. Skládání, přihrávání, duel 1 na 1, kopání, přecházení, postavení v mlýnu, skákání v autech, …
 • B)Obecné ragbyové principy. Zde se hráč učí postupně řešit situace v útoku 2vs1, 2vs2, 3vs2. To samé se učí i v obraně. Jde především o znalost a aplikaci základních ragbyových postupů, které jsou vesměs všude stejné. Základem je spolupráce a interakce s ostatními spoluhráči ve všech oblastech hry.
 • C)Schéma pohybu se učí jako poslední a to především v pozdějším věku, kdy se hraje na celé hřiště. Schéma pohybu je nezbytné k tomu, aby byl každý hráč maximálně a efektivně využit, nebo byl minimálně k dispozici pro využití. Do tohoto sektoru se schová i taktika a strategie.

Současný stav

- V reprezentaci bychom se již měli věnovat pouze souhře hráčů a jejich pohybem po hřišti. Neměli bychom být limitováni jejich technickými nedostatky.
- Hráči přichází do reprezentace již s určitým technickým vybavením a herními návyky. Úroveň jejich technických dovedností je rozdílná. Není čas a prostor v reprezentaci tyto nedostatky odstraňovat. Některé mladší kategorie jsou však nuceny se těmto individuálním dovednostem věnovat, aby mohlo fungovat to ostatní.

Podle Miroslava Němečka obecně zaostáváme:
- V kvalitě přihrávky a jejího příjmu, především v plném běhu
- V kontaktních situacích 1vs1
- Práce nohama, uvolnění rukou, offloady
- Kvalita skládky a obranné principy
- Rozhodování pod tlakem
- Ruck
- Směr a úhly běhu
- A především pohyb, postavení a aktivita hráčů bez balonu


- Hráči z projektu Dukla si přinášejí do reprezentace XV určité návyky získané při hraní a trénování RUGBY VII, kdy při ragby VII je na vše daleko více času a neustálý prostor. Zatímco při ragby XV je potřeba si prostor vytvořit a okamžitě ho využít. Tento prostor je potřeba si vytvořit fyzickou konfrontací se soupeřem, ke kterému potřebujete sílu a výbušnost.

Návrh na změny:

- Individuálním dovednostem je potřeba se věnovat od útlého věku, a je třeba zkvalitnit celý proces trénování, výchovy hráčů a edukace trenérů. Což se již do jisté míry děje a je vidět u mladších kategorií zlepšování a určitý posun. Je samozřejmě pořád co zlepšovat. Celý tento proces je však dlouhodobý a výsledky se vždy projeví až po delší době. Tato problematika však spadá pod sektor "VZDĚLÁVÁNÍ"
- Vytvořit pro každého hráče seznam jeho individuálních nedostatků a cvičení, kterými je odstraní. Vytvořit jednoduché testy, které slouží pro porovnání zlepšení a také jako motivace pro hráče, aby se těmito individuálními nedostatky zabýval. Zde zatím narážíme na personální problém u realizačního týmu. Viz. "realizační tým"
- Videoanalýza každého hráče při utkání, ale i při tréninku, která slouží k uvědomění si svých individuálních nedostatků. Opět narážíme na problém - viz "realizační tým"
- Přivést k reprezentacím trenéry/specialisty na jednotlivé posty, kteří by mohli s hráči pracovat napříč kategoriemi. Např: Martin Kafka - kopání Jan Oswald - mlynáři - auty Roman Šuster - Mlýny Miroslav Němeček - Auty, výkopy
- Dalším možným způsobem jak stav zlepšit je úprava projektu Dukla, tak aby tento projekt nebyl zaměřen pouze na "sedmičkové" hráče, ale aby se v rámci tohoto projektu mohli zlepšovat ve svých dovednostech i hráči první a druhé řady. Popřípadě těmto hráčům vytvořit podobný projekt. - Úprava tréninkového procesu ASC Dukla, tak aby lépe připravoval hráče i na "patnáctkové" ragby


PSYCHICKÉ KRITÉRIUM

Vypovídá o tom, jak hráči přistupují k individuálnímu a kolektivnímu tréninkovému procesu, tak i k zápasu samotnému. Tento faktor je zásadní, jelikož se od něho následně odvíjí vše ostatní. Hráč musí být sám vnitřně motivován, aby byl následně ochoten vystoupit z komfortní zóny a podstoupit tréninkový proces, který by měl být z podstaty náročný a tudíž nepříjemný. Stejně tak musí mít vnitřní motivaci, aby byl ochoten jít při zápase za určitý práh bolesti a nepohodlný. U hráče můžeme následně i zvýšit vnější motivaci v podobě odměn a bonusů. Tato vnější motivace však nesmí být prioritní.

„Všichni hráči, kteří jsou v současné době v reprezentačním výběru, mají velkou chuť reprezentovat," píše Miroslav Němeček. „Je však třeba dodat, že pouze za určitých podmínek. Z mého pohledu je problém v tom, že na jejich žebříčku hodnot zaujímá ragby místo až za dalšími povinnostmi či zálibami, které mají přednost. Hráči kolikrát nejprve řeší, jestli je pustí z práce, jestli nemají vyučování či zkoušky, jestli nemají rodinnou dovolenou nebo oslavu a až následně řeší reprezentaci. Jsou však samozřejmě výjimky."

- Hráči nejsou dostatečně motivováni k tomu, aby se zúčastnili srazů a na srazy přicházeli adekvátně technicky a fyzicky připraveni. Samotný fakt "reprezentovat svoji zemi" často neobstojí v konkurenci s ostatními zálibami a povinnostmi.

- Spoustě hráčům jednoduše stačí výkonnost, na které se nachází. Nic je nenutí k tomu, aby svoji výkonnost zvedli. K zvednutí jejich výkonnosti potřebujeme kvalitní ligu, která je bude nutit se zlepšovat, aby uspěli. Dále potom kluby, které budou generovat dostatek hráčů tak, aby vytvořily konkurenční prostředí. Toto konkurenční prostředí je nutné přenést do reprezentace.

- Je potřeba zvýšit jejich motivaci a v reprezentacích vytvořit prostředí, kterého budou chtít být hráči součástí. U především mladých hráčů je velice důležité, aby byli v prostředí, které je k nim přátelské a kam mají chuť se vracet. Toto prostředí vytváří jak trenéři, tak především hráči samotní.

„Myslím, že pro vnější motivaci hráčů chybí unii prostředky a pro vnitřní motivaci hráčů nám velice zásadně chybí VIZE," popisuje klíčový bod Miroslav Němeček. „Vize, která by jasně říkala, kam míříme. Platí to jak pro unii, tak pro reprezentaci. Hráči tuto vizi potřebují, aby jim veškeré jejich úsilí a snaha dávala smysl a měli chuť podstoupit tréninkový proces, protože vědí, proč to dělají a kam směřují. Pro naplnění této vize je poté potřeba mít k dispozici kvalitní aparát lidí a zázemí. Stejnou vizi v podobě strategického plánu potřebuje i unie. Tento strategický plán v současné době existuje, není však aktuální (především z důvodu covidové pauzy) a není ani respektován."

Návrh na změny:

- Vytvoření jasné vize, která bude následně komunikována hráčům. S tím spojená revize strategického plánu.
- Pro zvýšení motivace je důležité zvýšení prestiže národního týmu. Lepší propagace reprezentantů, rozhovory, videa... (práce pro PR oddělení)
- Zvýšení konkurenčního prostředí. Kvalitnější liga, která klade na hráče větší nároky, ti jsou pak nuceni se lépe připravovat. Zvýšení kvantity hráčů napříč kluby. "Limitovaný import" zahraničních hráčů, kteří pomohou zvýšit kvalitu. Tento import by neměl být na úkor domácích hráčů. Toto téma spadá pod sektor "SOUTĚŽE". JASNÝM KROKEM DOPŘEDU V TÉTO OBLASTI JE NAŠE ÚČAST V SUPER CUPU, tedy účast v soutěži, která bude na hráče klást velké nároky. Předpokládám, že budou mít hráči velkou motivaci si zahrát proti kvalitním soupeřům a snažit se jim vyrovnat. Prestiž tohoto týmu by potom měla být podpořena dobrým PR ze strany ČSRU.
- Možnost zahraničního angažmá pro mladé hráče. Navázání spolupráce se zahraničními týmy a posílání našich mladých talentovaných hráčů na zahraniční angažmá. Tento proces by byl organizován unií a hráč by měl povinnost nejprve dobře reprezentovat, aby mohl získat toto angažmá.
- Zkvalitnění trenérského aparátu u reprezentace. Zahraniční odborník, vysílání našich trenérů na zahraniční stáže.
- Možnost zapojení se do programu Dukla i pro "nesedmičkové" hráče.
- Vytvoření ekvivalentu programu Dukla. Skupina hráčů, která by měla společné tréninky navíc. Tato skupina by musela být určitým způsobem ohodnocena, stejně jako hráči Dukly.
- Předání kusu odpovědnosti na starší hráče, tak aby oni působili na mladší a vytvářeli týmovou kulturu.
- Generace nových talentovaných hráčů, kteří vytváří stabilní tlak na ty starší.
- "Osobní sponzoring" - Vybraní hráči reprezentace by měli možnost získat zaměstnání na částečný úvazek u některého z unijních sponzorů. Měli by například za povinnost jít od 7.00-8.00 na trénink a následně od př. 9.00-15.00 do práce. Zároveň by tak získali praxi v zaměstnání a zároveň by měli čas na trénink. Hráč ragby (a především reprezentant) by měl mít určité charakterové rysy a být tak pro firmy zajímavý. Byla by i možná varianta, že by byl hráč čistě sponzorován některým z unijních sponzorů. Tento sponzor by měl možnost následně hráče využít ke své propagaci. Na tento proces by musel být vyhrazen speciálně člověk. Nicméně by bylo levnější zaplatit jednoho člověka, který toto zpracovává, než platit 20 hráčů.
- Finanční ohodnocení hráčů - jsem pro to, aby toto ohodnocení bylo v první fázi především formou bonusů. Tzn. finanční balík, kteří si hráči rozdělí na základě určitého klíče, poté co splní určitý cíl.

Například:
Postup do Trophy - 1.000.000,- Kč.
Nepostup - 300.000,- Kč
Návrh rozdělovacího klíče: Za účast na tréninku získá hráč 1 bod. Při účasti na zápase 5 bodu (motivace dostat se do sestavy). Na konci sezony se body všech hráčů sečtou a toto číslo bude dělitelem rozdělené částky. Z toho nám vyplyne finanční hodnota jednoho bodu. Odměna každého hráče se potom vypočítá počet bodů x hodnota bodu. Existoval by i určitý minimální počet bodů - např. 60% tréninků.
- Vybavení reprezentace (oblečení). Každý hráč je více motivován, když cítí určitou příslušnost k danému týmu. Toto se dá podpořit jednotným týmovým oblečením.
- Individuální přístup. Hráč je také více motivován, když cítí větší zájem ze strany realizačního týmu. Je třeba provádět pravidelné konzultace s jednotlivými hráči a řešit jejich jednotlivé problémy. K tomu je opět potřeba širší RT. Tento individuální přístup, hledání a řešení individuálních problémů by měl být základ při zlepšování motivace hráče. - Společné tréninky U20 (U23) a senioři, tak aby docházelo k propojení mezi hráči a mladí hráči měli možnost se seznámit s atmosférou v týmu seniorů. - Společné aktivity mimo tréninkový proces
- Team building (společné aktivity mimo tréninkový proces)

2. TRÉNINKOVÝ PROCES

REALIZAČNÍ TÝM

Současný realizační tým je dle Miroslava Němečka značně poddimenzován. Má pouze dva trenéry, z toho asistent Jan Rohlík je tak zatížen, že se účastní pouze poloviny akcí. Pro hlavního trenéra je tak prakticky nemožné například získat odstup a mít možnost vidět hru z větší dálky nebo se individuálně věnovat hráčům.

Návrh na změny: k reprezentaci je třeba přivést několik dalších lidí především na posty asistentů a specialistů na různé odvětví. Trenér uvádí několik zkušených ragbistů a starších hráčů, na které by se bylo dobré zaměřit a pomalu je směřovat ke koučování. Jsou mezi nimi například Michael Schlanger, Petr Čížek nebo Jan Čížek.

U specialistů pak Miroslav Němeček navrhuje přivést k reprezentaci někdejšího spoluhráče Novozélanďana Roimatu Hansella Puneho či Martina Kafku. Ten by se mohl věnovat například vylepšení techniky kopání u reprezentantů, kterých se to týká (Hopp, Hřebačka, Dupuy). Podle kouče je nutné i zavést pozici videoanalytika.

ZÁZEMÍ

Reprezentace má sice k dispozici hřiště s umělým povrchem na Markétě, nicméně hráči si stěžují na stav povrchu. Vadí například jeho tvrdost či „těžké nohy" při delším trénování. Při soustředěních zde již několikrát došlo ke zraněním.

Miroslav Němeček proto navrhuje zhodnotit dopady tréninků na umělé trávě na zdraví hráčů. A následně pak i úpravy tréninkového procesu (například tréninky v teniskách, kratší tréninky, specifické zahřátí apd.).

Trenér dále navrhuje vylepšit regenerační zázemí, které není dostatečné či i lepšího sportovního oblečení, například bund pro podzimní měsíce. Vhodné by bylo pořízení kádí s ledem či přizvání externích masérů na vybrané srazy. Cílem je i vybudování posilovny v areálu stadiónu na Markétě (to je už v procesu).

HERNÍ PROJEV

Současný stav:

„V současné době reprezentace hrají podle systému 1331. Jde o víceméně jednoduchý herní systém, který je využívám velkou většinou týmů. Hra není dopředu plánovaná a systém vždy nabízí několik variant řešení dané situace. Hráči se postupně učí v tomto systému fungovat, nicméně jak již bylo uvedeno v sekci "technický faktor", tak hráči mají problém se správným rozhodováním a řešením jednotlivých situací," píše Miroslav Němeček a pokračuje:

- Dále nás stále brzdí drobné technické chyby, jako - kvalita přihrávky a příjmu, kvalitní ruck, aktivní skládka, trestné kopy..

- Hráči jednotlivé úkoly stále nedělají automaticky a musí u nich přemýšlet. Většinou se potom stává, že jednotlivé úkony dělají se zpožděním, z čehož plynou chyby. Čím víc potom hráč musí přemýšlet o tom, co má dělat, tím méně se potom soustředí na jednotlivé činnosti, z čehož plynou další chyby.

- Nižší počet hráčů na tréninku nám také částečně brání v tom, abychom si jednotlivé situace vyzkoušeli v herní intenzitě a pod tlakem. - Velkým přínosem je sjednocení herního stylu a spolupráce napříč kategoriemi reprezentací, tak že hráči přicházejí do seniorů připraveni.

- Problémem je také často se měnící sestava a následkem toho malá sehranost mezi jednotlivými hráči.

- Hráči mají možnost se k hernímu plánu vyjadřovat a přispívat k jeho úpravám, což se zatím nestalo.

Návrh na změny:

- Pro zlepšení je potřeba se spolu vídat častěji a trénovat více pod tlakem, ideálně v zápasovém tempu.

- Časté přípravné zápasy proti kvalitnímu soupeři. Soupeři můžou být i místní (U23, klub).

- Hráči by měli mít také k dispozici podklady, tak aby na trénink již přišli dobře teoreticky připraveni. Kvalitní videoanalýzu, která by jim pomohla uvědomit si chybu, aby ji příště nedělali znova a my tak neztráceli čas.

- Příprava detailního herního plánu, který budou mít hráči k dispozici pro nastudování.

- Z VELKÉ ČÁSTI TENTO PROBLÉM ŘEŠÍ PŘENASTAVENÍ SEZONY A NAŠE ÚČAST V SUPER CUPU, KDY BYCHOM HRÁLI VELICE KVALITNÍ ZÁPASY A MĚLI MOŽNOST PRAVIDELNÉHO SPOLEČNÉHO TRÉNOVÁNÍ.

ROČNÍ PLÁN

„Dobře postavený roční plán je jeden z klíčových faktorů případného úspěchu. Určuje jednak jak často tým společně trénuje, ale především kdy se hrají zápasy. Roční plán musí být postaven tak, aby na každou akci mělo šanci přijet co nejvíce pozvaných hráčů v té nejlepší formě. Především disponibilita hráčů je pro úspěch klíčová," myslí si reprezentační kouč.

Současný stav:

- Byly naplánovány 2 zápasy reprezentace na listopad a 2 zápasy na květen. Při plánování musíme brát ohled jednak na přání Rugby Europe, které tento model preferují (2x podzim a 2x jaro) a pak také na možnosti soupeře, s kterým je potřeba se na termínech dohodnout.

- Listopadové zápasy byly záměrně naplánovány po sezóně, tak aby hráči byli rozehraní a mohli se celý měsíc věnovat pouze reprezentaci. 13. 11. se měl hrát zápas proti Lotyšsku, který byl na poslední chvíli přesunut.

- Při plánování květnových zápasu jsme museli vyjít vstříc Švédsku, které svoji sezónu začíná až na konci dubna.

- Je velice obtížné při plánování brát ohledy na zahraniční hráče. Jednak hrají rozdílné soutěže a také kalendář jejich soutěží není při plánování ještě znám.

- Před každým zápasem bylo naplánováno několika denní soustředění. Obvykle středa večer až sobota, tak aby hráči nebyli nuceni si plýtvat dovolenou a měli jsme k dispozici co nejvíce hráčů v jeden čas.

K zápasům jsme nenastupovali ve stejném složení. Důvodem byla indisponibilita hráčů - škola, práce, rodina a zranění byli hlavními překážkami.

- V průběhu roku jsme také uspořádali několik regionálních tréninků a soustředění zakončených přátelskými zápasy s Německem a Polskem. Účast na těchto soustředění byla opět poznamenána jak výše zmíněnými vlivy, tak i covidem.

- Regionální srazy se uskutečnily ve středu večer, tak aby si nemuseli hráči plýtvat dovolenou.

- Účast na Moravských regionálních srazech byla velice nízká i přesto, že byly pozvány dohromady kategorie U20, U23 a senioři.

Závěr:

- Bohužel se nám i přes snahu nepodařilo dát dohromady tým, který by ve víceméně stejném složení odehrál všechny čtyři zápasy ME Conference. Hlavními překážkami byla škola, práce, rodina, klubové povinnosti (u zahraničních hráčů) a zranění.

- Podobné to bylo i se soustředěnými a regionálními tréninky.

- Jak už bylo zmíněno v sekci "psychický faktor", tak u některých hráčů je v žebříčku priorit ragby poměrně nízko.

- Je velice těžké postavit plán tak, abychom dostatečně trénovali, ale zároveň hráče nepřetěžovali a nečerpali jejich dovolené.

- I přes nízký zájem je stále potřeba aktivně pořádat regionální srazy reprezentací na moravě, tak aby se nám jednak podařilo zachytit moravské talentované hráče a aby pro ně nebyla reprezentace příliš vzdálená a prago-centralizovaná.

- Účast na srazech je nejnižší v letních prázdninových měsících.

Návrh na změny:

- Tento návrh na změny byl již uveden v praxi změnou našich soutěží a soustředěním reprezentačních aktivit do podzimních měsíců. Očekáváme, že stejně jako je podzimní soutěž hodně orientovaná na reprezentační zápasy, v takových podmínkách by hráči mohli trávit více času pohromadě, čímž by jistě rostl i jejich sportovní výkon. Bohužel se stále potýkáme s problémem, že Rugby Europe preferuje odehrání dvou mezistátních zápasu na podzim a dvou na jaře. Tento problém se snažíme řešit a maximum zápasů přesunout na podzim.

- Zde bude také velice důležité pracovat jak s fyzickou přípravou hráčů, tak s jejich regenerací, aby nedocházelo k jejich zraněním vlivem intenzivního herního programu.

- Jedním z řešení, jak bychom mohli hrát v co možná nejstabilnější sestavě, je vytvoření úzkého kádru hráčů a maximální snaha o přizpůsobení našeho plánu právě těmto hráčům. K tomu je potřeba lepší individuální komunikace právě s těmito hráči.

TRÉNINKY

Samotný trénink se potom odvíjí od:

Období (příprava, předzápasový trénink, přechodné období) a počtu tréninkových jednotek, které jsou k dispozici. Následně je klíčové množství a složení hráčů na tréninku a také množství lidí v realizačním týmu. Čím více hráčů a trenérů se procesu účastní, tím lépe pro nácvik společného herního projevu, o který nám jde u reprezentace především.

- Samotný trénink jde stále vylepšovat, jde především o to si uvědomit, co jednotlivých tréninkem sledujeme a čeho chceme dosáhnout. Po tréninku je potřebná analýza směrem k hráčům a zpětná vazba od hráčů.

Návrh na změny:

- Je potřeba rozšířit realizační tým, tak aby se více lidí mohlo věnovat určitým detailům a hlavní trenér mohl získat odstup a mohl lépe vidět celkový obraz hry.

- Je na zvážení pozvání zahraničního odborníka, který by mohl přinést nový přístup, novou inspiraci a s kterým by bylo možné konzultovat některé ragbyové postupy.

- Na trénink by měli nicméně již hráči přijít dobře technicky a fyzicky připraveni, s čímž by měli pomoci změny v zmíněné v oddělení "fyzický a technický faktor "

- Videoanalýza tréninku a poskytnutí okamžité zpětné vazby hráčům.

ZÁPASY

„Myslím si, že zápasy byly z velké části ovlivněny nestabilním hráčským kádrem. Dále se na zápasech podepsaly nedostatky ve všech výše zmíněných oblastech," uvádí Miroslav Němeček.

- Hráči vždy přistoupili k zápasu zodpovědně, ale nedařilo se nám dostat do zápasů a využít potenciál hráčů. Vždy jsme byli brzděni vysokým počtem technických chyb, špatnými volbami a nesehraností

3. ZÁVĚR

„Celkově se dá hodnotit naše účast v posledním ročníku ME Conference jako neúspěšná, jelikož se nám nepodařilo postoupit do vyšší výkonnostní skupiny," konstatuje Miroslav Němeček. „Důvody tohoto neúspěchu byly shrnuty v předešlých bodech."

- Klíčem následného a dlouhodobého úspěchu je, aby do reprezentací přicházelo každý rok větší a větší počet fyzicky a technicky dobře vybavených a motivovaných hráčů. Těmto hráčům je následně třeba poskytnout podmínky, vytvořit prostředí a předložit jasnou vizi, se kterou se budou moci identifikovat. Jako bonus je potom finanční ohodnocení těchto hráčů, tak aby měli možnost rugby věnovat více času a zvyšovat svoji úroveň.

- Je třeba se zaměřit na mladé hráče, se kterými se dá lépe pracovat a kteří vykazují větší motivaci a lepší přístup. Soustředění na tyto mladé talentované hráče by mělo být i na úkor momentálně horších výsledku. Jde však o investici do budoucna.

- V reprezentaci je potřeba nastavit prostředí, které hráče motivuje, aby se zlepšovali a aby posouvali ragby v žebříčku svých hodnot směrem nahoru. Toto prostředí je třeba nastavit i na úkor ztráty některých starších hráčů, kteří se s takovým prostředím nedokáží identifikovat.

„Každá výše zmíněna navrhovaná změna bude mít své limity, jak finanční tak personální, je však potřeba tyto limity postupně posouvat," uzavírá analýzu reprezentační kouč Miroslav Němeček.


Autor: Miroslav Němeček
Zkrátil a upravil: Petr Býma