23.02.2015 – REPREZENTACE MUŽI XV

Thomasz Putra - Hodnocení a plány spolupráce


V předchozích dvou letech hrál seniorský národní tým zápasy v Evropském poháru národů v divizi 1B a na konci byl sportovním výsledkem sestup do skupiny 2A. Umístění na 49. místě ve světovém žebříčku World Rugby by mělo být v České republice považováno za zklamání. Potěšující je, že dnes jsme se už posunuli na 36. místo.

Jsem si vědom toho, že každý trenér má své vlastní individuální metody se svým týmem. Ve většině ragbyových federací na světě mají v současné době program pro rozvoj hráčů. Mají vytvořený základní herní projekt, který je základem i pro kluby. Nejlepší hráči si pak do reprezentace přinášejí základní dovednosti a návyky z klubů.

V rámci sportovního úseku připravujeme program rozvoje hráčů a klubů. Potřebujeme upravit metody tréninku a hry v klubech a provázat s herním projektem reprezentace. Národní tým se setkává sporadicky a v krátkém čase. Role a funkce hráčů jsou různé. Tam, není čas na učení základů.

Myslím, že hráči národního týmu musí hru chápat a ne jen strojově hrát. Hrát zá národní tým pod mým vedením znamená hodně úsilí a práce, hráči se také musí naučit pokoru a respekt.

Moje angažmá u České rugbyové unie je ve třech hlavních směrech

I. Reprezentace seniorů
II. Reprezentace do 20 let
III. Vzdělávání a školení trenérů klubů

I. Práce s reprezentací

Národní tým ragby 15s by měl být vizitkou ČSRU a určovat rozvoj ragby v této zemi.

Po hlubší analýze a vyhodnocení úrovně přípravy hráčů, jsem soustředil své úsilí na tyto body:

1. Zlepšení úrovně hry výběru prostřednictvím zavedení herního plánu a taktického řešení, je potřeba se přizpůsobit psychomotorickým možnostem hráčů.

2. Vytvoření stabilního národního týmu (cca 35 hráčů) a jejich pravidelné účasti na stážích.

3. Zvýšení úrovně hráčů hrající v domácích soutěžích s hráči v zahraničí:

- zlepšit jejich dovednosti a zvýšit intenzitu práce,

- udržet konkurenci mezi hráči, která nám automaticky zvýší úroveň celkové hry,

4. Podpora mladým talentovaným hráčům v příchodech do francouzských klubů v kontextu jejich vývoje a hry za národní tým (Loutocký, Frank, Hruška,…)

5. Připravení kritérií, podle kterých budou hráči vybráni. To se týká nejen dovedností a chování v průběhu zápasu a tréninku.

6. Fyzická příprava. Bez dobré kondice nemůžou hráči splňovat požadavky herního plánu. Hráči budou dělat během přípravy testy.

141031_skup_foto_repre_chembery_1.JPG

II. Práce s reprezentací do 20 let

S výběrem do 20 let jsme vyhráli poprvé v historii mistrovství Evropy a to je velký úspěch. Několik hráčů se již prosazuje v seniorské reprezentaci. Při práci s touto kategorií získávám informace o stavu formování mladých hráčů.

tomasz putra U20.jpg

III. Vzdělávání a školení trenérů klubů

Domnívám se, že široká spolupráce s kluby bude mít zásadní význam pro zvýšení úrovně hry v lize a bude automaticky i v národním tým. Jako školitel mezinárodní ragbyové federace World Rugby mám kompetence hodnotit práci trenérů.

a) v roce 2014 jsem navštívit všechny kluby v extraligy. Podělil jsem se o své znalosti a metody práce s trenéry, aby je mohli implementovat v klubech.

b) při sledování tréninků dávám trenérům individuální rady jak pokračovat v přípravě hráčů a týmu.

c) zapojujeme trenéry k účasti na trénincích národního týmu.

d) sleduji zápasy a hráče hrající ve Francii a jednám s jejich trenéry a manažery týmů.


Sportovní cíl národního týmu

Vyhrát Evropský pohár národů divize 2A v soutěžním cyklu 2014-2016.

První místo v Evropském poháru národu divize 2A v sezóně 2014-2015.

Plánování přátelských utkání proti silným týmům zaměřených na sportovní rozvoj a podporu hráčů (Macon, Francie University,…)

Výše uvedené cíle bude probíhat ve spolupráci se sportovními, administrativními, organizačními a vzdělávacími složkami ČSRU. Nelehkým úkolem vedení ČSRU je získat další prostředky pro podporu národního týmu s využitím nejnovějších trendů v oblasti sportovního marketingu.

Jsem přesvědčen, že tento plán, který spočívá na základě analýzy současné situace a potenciálu ČSRU a hráčů, je skutečný, konkrétní a dosažitelný. Myslím si, že národní tým změnil svou image a je příkladem motivací pro ragbyovou mládež. Zápasy jsou mnohem zajímavější a vytvořený tým je dobrým nástrojem ve všech oblastech.

Rád bych se dopředu podělil o svůj optimismus se všemi, kteří pracují pro náš sport.

Thomasz Putra

(AB)