01.06.2021 – SPORTOVNÍ ÚSEK INFORMUJE

Letní Pohár XV


Šest ligových týmů se utká o "Letní Pohár XV" ve třech hracích víkendech.

Soutěž je rozdělena na základní část, která proběhne ve dvou kolech. Ve třetím kole se utkání týmy o pořadí.

Účastníci: RC Slavia Praha, RC Mountfield Říčany, RC Praga Praha, RC Přelouč, RC Sparta Praha, RC Tatra Smíchov

1. kolo

Soupeři na základě losu sportovního ředitele. Pořadatelství (domácí) na základě posledního utkání v soutěži ČSRU.

2. kolo

Soupeři na základě tabulky po 1. kole. Tým, který nehrál doma v 1. kole by měl hrát doma. V případě, že by domácí pořadatelství vycházelo na oba nebo případně na žádného rozhodne los.

3. kolo

Utkání o umístění na základě tabulky po 2. kole. Pořadatelství (domácí) 1., 3. a 5. v tabulce po 2. kole

Hodnocení výsledků:

Základní část (1. a 2. kolo):

Čtyři body za výhru, dva body za remízu, nula bodů za prohru. Bonusové body: jeden bod za 4 a více položení, jeden bod za prohru o 7 a méně bodů. Bonusy se vzájemně nevylučují. Pořadí v tabulce rozhoduje počet dosažených bodů, v případě rovnosti bodů lepší rozdíl skóre, v případě rovnosti rozdílu skóre rozhoduje rozdíl dosažených a obdržených položení.

Nadstavbová část (3. kolo):

Utkání se hrají do úplného rozhodnutí dle čl. 116 odstavec 3. SŘR

Číslo utkáníDomácíHosté
1.RC Tatra SmíchovRC Mountfield Říčany
2.RC Praga PrahaRC Sparta Praha
3.RC Slavia PrahaRC Přelouč

Utkání se hrají dle čl. 26a) soutěžního řádu ragby (SŘR) – rozvojové soutěže

Na základě mimořádných opatření Vlády ČR a MZ je účast hráčů a činovníků utkání možná za níže uvedených podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Subjekt organizující sportovní utkání vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání

Antonín Brabec
Sportovní ředitel ČSRU

(ab)