22.10.2020 – VALNÁ HROMADA ČSRU

VV svolává VH ČSRU

VV ČSRU SVOLÁVÁ VALNOU HROMADU

Registrace (od 9:30)

Zahájení (10:00)

  1. Schválení programu
  2. Volba orgánů VH
  3. Slovo prezidenta
  4. Návrh na změny stanov
  5. Návrh na změny řádů (Přestupní, Matriční a Soutěžní řád)
  6. Návrh na vyloučení Ragby klub Pardubice, IČO 01583433
  7. Volba členů dozorčí rady
  8. Diskuze
  9. Závěr

Kluby mohou posílat návrhy na doplnění programu VH nejpozději do 8. listopadu 2020 a nahlašovat kandidáty do Dozorčí rady ČSRU do 6. listopadu (do 12:00) na sekretariát ČSRU (sekretariat@rugbyunion.cz).

Veškeré materiály dostanou kluby v termínu dle stanov, nejpozději 15 dnů před samotným jednáním.

Cestovní náklady delegátů jsou v režii klubů. Oficiální pozvánku, formulář k návrhu kandidáta do Dozorčí rady ČSRU včetně počtu hlasů jednotlivých klubů naleznete v příloze.

Přílohy:

Pozvánka

Formulář k návrhu kandidáta do Dozorčí rada ČSRU

Počet hlasů jednotlivých klubů


V neposlední řadě bych Vás chtěl také všechny upozornit, že vzhledem k aktuálním restrikcím vztahující se k omezení shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru, může být termín konání nadcházející Valné hromady odložen. V takovém případě Vás budeme včas informovat.


Ondřej Mikeska

ČSRU