22.10.2020 – ČSRU INFORMUJE

Aktuální pravidla k provozování sportovní činnosti


V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňujeme pravidla pro konání ragbyových utkání a ragbyových aktivit vůbec:


Ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. dochází k zásadnímu omezení (zákazu) k provozování sportovní činnosti.


  1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.
  2. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.
  3. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

Níže naleznete odkaz na úplné znění usnesení Vlády ČR vztahující se k těmto nařízení:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne...


(om)