29.05.2020 – SPORTOVNÍ ÚSEK INFORMUJE

Sportovní ředitel Brabec zhodnotil rok práce


Do pozice sportovního ředitele ČSRU jsem nastoupil od 1. dubna 2019. Ujal jsem se řízení, koordinací a provozu reprezentací, projektu Dukla ragby, sportovních komisí a pracovních skupin, vzdělávacího a rozvojového programu unie. Nastavení spolupráce a činnosti s nově ustaveným šéftrenérem ČSRU. Dále pak zlepšením publikační činnosti a metodiky na webu, digitálních materiálech a tiskovinách. Na požadavek sportovních zástupců VV ČSRU Pavla Syrového a Marka Fořta jsem začal připravovat sportovní plány pro první konferenci, které následovala bezprostředně po valné hromadě 9. června 2019. Následně jsem připravoval další sportovní verze plánů a pracovní verze sportovní části nového strategického plánu ČSRU, které byly prezentovány a odesílány k připomínkování klubům.

Hlavní oblasti, na které jsem se zaměřil v prvním roce činnosti:

  • vzdělávání
  • publikační činnost sportovního úseku
  • šéftrenér
  • reprezentace
  • projekt Dukla ragby
  • rozvoj
  • odborné komise
  • komunikace s kluby

Kompletní zprávu naleznete zde.


Zpracované materiály sportovním ředitelem naleznete zde:

- Dokumenty sportovního ředitele

- Dokumenty strategického plánu

- Dokumenty šéftrenéra

- Metodické dokumenty

- Zprávy a info reprezentací

titulní strana zprávy 2019-2020.jpg Brabec_7.jpg

(AB)