13.05.2020 – VALNÁ HROMADA ČSRU

Valná hromada ČSRU

Valná hromada se bude konat v neděli 21. června 2020 v Praze na stadionu Markéta od 10 hodin.

V rámci VH bude představen nově zrekonstruovaný stadion Markéta.

9:30 - registrace
10:00 - zahájení

Program jednání:

 • Schválení programu
 • Volba orgánů VH
 • Slovo prezidenta
 • Výroční zpráva 2019
 • Zpráva dozorčí rady
 • Schválení hospodaření za rok 2019
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Návrh na změny řádů
 • Přestupní řád, návrh na změnu pravidel o přestupech mladých hráčů
 • Matriční řád
 • Soutěžní řád
 • Diskuze
 • Závěr

Kluby mohou posílat návrhy na doplnění programu VH zasílej nejpozději do 25. května 2020 a nahlašovat delegáty do 15. června 2020 na sekretariát ČSRU (sekretariat@rugbyunion.cz).

Veškeré materiály dostanou kluby v termínu dle stanov, nejpozději 15 dnů před samotným jednáním.

Cestovní náklady delegátů jsou v režii klubů. Oficiální pozvánku, včetně počtu hlasů jednotlivých klubů naleznete v příloze.

Přílohy zde

Ivana Skočdopolová
ČSRU

(AB)