12.05.2020 – ČSRU INFORMUJE

Aktualizace organizovaného sportování

V souvislosti s úpravou pravidel pro sportování zveřejňujeme aktualizaci platných omezení týkajících se provozování sportovní činnosti na venkovních sportovištích:

1. Na sportovišti se může nacházet maximálně 100 osob, sportovci mohou sportovat bez roušky, ostatní osoby roušku mít musí;

2. Nelze používat šatny, sprchy a to ani za zpřísněných hygienických podmínek, naproti tomu WC používat lze (nutnost dodržení zvýšených hygienických opatření);

3. Na sportovišti musí být k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

4. Po skončení tréninku musí být prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob;

6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob;

Apelujeme na respektování stanovených pravidel, jejichž dodržení nám umožní se co možná nejrychleji opět vrátit k běžnému režimu činnosti.

Oficiální stanovisko naleznete zde.

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

(AB)