27.04.2020 – ČSRU INFORMUJE

Omezení sportovní činnosti - aktualizace

V souvislosti s Usnesením vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 dochází k částečnému uvolnění restrikcí zavedených v souvislosti se snahou omezit šíření viru COVID.

Na základě tohoto usnesení dochází zejména k úpravám týkajících se sportování na venkovních sportovištích:

1. Navýšení počtu společně sportujících osob na 10;

2. V oblasti amatérského sportu jsou pak dále platná tato omezení:

a. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;

b. Společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;

c. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Dne 27. dubna 2020

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

Aktualizované stanovisko ČSRU naleznete zde.

Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 - č. 452
Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 - č. 453
Usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 - č. 454
Stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M., advokáta České unie sportu

(AB)