23.04.2020 – ČSRU INFORMUJE

Převod rejstříku členů z MŠMT na NSA

Dobrý den a ahoj,

Rád bych vás touto cestou informoval ohledně vývoje povinné databáze členů (především aktivních hráčů a trenérů) našich spolků a s tím spojených povinností.

Samotný Rejstřík sportu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu. V roce 2019 došlo k zásadní změně týkající se možnosti zapisování do tohoto rejstříku. Do 31. července 2019 zde byla možnost tzv. „Cizího zápisu", který umožňoval ČSRU do rejstříku zapisovat údaje jménem všech sdružených spolků. Po výše uvedeném datu se však pravidla změnila a nyní si již každý spolek musí údaje zapisovat sám a navíc u každého člena musí být uvedeno i rodné číslo.

K dne 1. června 2020 dojde k převodu Rejstříku sportu z MŠMT pod Národní sportovní agenturu. Údaje uvedené v Rejstříku jsou a do budoucna také budou, důležité pro přidělování dotací a proto bych vyzval k jejich úpravě, tak aby odpovídaly aktuálnímu stavu. Na úrovni MŠMT/NSA pak dochází k porovnání dat, která mají k dispozici z klubů a ze svazů a proto je nutné, tato data v souladu. V opačném případě dojde ke zdržení vyplácení finanční podpory až do doby, kdy bude z naší strany sjednána náprava.

V souvislosti se zavedením Informačního systému ČSRU pak dodávám, že oba systémy budou v souladu a bude zde možnost si z našeho IS pár kliknutími vygenerovat tabulku, kterou lze bez dalších úprav nahrát do Rejstříku sportu MŠMT/Agentury.

Na závěr bych si vás všechny, kteří jste si tento email přečetli, požádal o potvrzení přijetí informace v odpovědi na tento email.

Předem děkuji za zpětnou vazbu a přeji příjemný den.

Dne 23. dubna 2020

Pavel Myšák
Ředitel ČSRU

Dokument naleznete zde

(AB)