17.12.2014 – VZDĚLÁVÁNÍ

Yves Perrot pokračuje ve své spolupráci s Českou rugbyovou unií

Vedení ČSRU potvrdilo svůj zájem o spolupráci s francouzským trenérem a školitelem. V prosinci podepsali obě strany dohodu a spolupráci v několika sportovních oblastech.

První je sledování, trenérská a metodická podpora reprezentací. Druhou oblastí je metodická a školitelská činnost při vzdělávání trenérů a třetí je sledování sportovního rozvoje klubů.

Tyto činnosti bude Yves Perrot vykonávat ve spolupráci se sportovním ředitelem Antonínem Brabcem, předsedou komise mládeže Tomášem Kohoutem a předsedou metodické komise Michalem Ouředníkem.

Školení trenérů 14.12 2014_2.jpg

- seminář trenérů (14.12 2014)

Na podpoře tohoto projektu se podílí společnost OS-KOM ragbisty Jaroslava Štáhla.

Yves Perrot jezdí do Čech již od roku 1987. První návštěvou byl legendární mládežnický turnaj „O šišku Mladého světa". Zde se setkal s Janem Kudrnou, který jej oslovil a získal pro spolupráci na rozvoji českého ragby.

Sledování klubů_2014-2015_Y. Perrot_2.jpg

- při své návštěvě vedl Yves Perrot tréninky RC Slávie Praha (15.-16.12 2014)

Yves jezdil každoročně na letní kempy ČSRU a pomáhal při formování mladých ragbistů a vzdělávání trenérů. V letech 2001 až 2011 byl členem realizačních týmů reprezentací U18, U19 a U20.

Při své neuvadající ochotě pomáhat ragby v Čechách a na Moravě navštěvuje kluby a účastní se i soukromých ragbyových projektů.

(AB)