08.03.2019 – ČSRU INFORMUJE

ČSRU v lednu a únoru 2019

Leden a únor 2019 se na sportovním úseku nesl ve snaze především o znovu nastavení stability a struktury. Z tohoto stručného přehledu můžete v 15ti bodech posoudit sami do jaké míry se to povedlo.

Pro celé ragby u nás je ale jistě povzbuzující už fakt, že většina oblastí dokonce v tomto období zaznamenala posun, nový impuls a projekty, na kterých se dá stavět i dál.

Navíc jednotlivé složky Sportovního úseku si jistě zaslouží více pozornosti a podrobnější zpracování než tento přehled, proto některé z nich již byly a některé budou zpracovány v samostatných článcích a materiálech:

1) Konference a komunikace napříč unií

 • Na již tradiční konferenci ženského ragby pořádanou v listopadu 2018 letos poprvé systematicky navázaly konference věnované mužskému ragby a mládeži.
 • Díky pozitivní zpětné vazbě od účastníků těchto setkání se ukazuje, jak velký potenciál v sobě skýtá tento způsob komunikace a diskuze:
 • Cílem konferencí bylo především představit program a plán pro rok 2019 a vyhodnotit ten předchozí, kdy se vždy podařilo pozvat pestrou a ucelenou škálu přednášejících na daná témata a s nimi i zajímavé hosty (viz návštěva Daniela Mitrey v ČR).
 • 25.11.2019 Konference ženského ragby
 • 12.1.2019 Konference mužského ragby
 • 10.2.2019 Konference mládežnického ragby – Čechy – Markéta
 • 24.2.2019 Konference mládežnického ragby- Morava -Olomouc

2) Soutěže 2019
Ve spolupráci s příslušnými komisemi a STK byly během ledna připraveny všechny soutěže včetně jejich rozpisů a rozlosování.
Proběhla rovněž reorganizace hracího systému mužské soutěže, jež byla představena hned v 1. polovině ledna, mající za cíl zkvalitnit celou soutěž a nabídnout tak adekvátní porci náročných a vyrovnaných zápasů.

Zveřejnění soutěží tak šlo letos ruku v ruce s danými konferencemi, viz data uvedeny výše.

3) Podpora a spolupráce s kluby
Na poli rozvoje klubů byl 13.2. 2019 oficiálně spuštěn projekt k zefektivnění podpory a propojení práce ČSRU společně s kluby. V současnosti probíhají první návštěvy klubů v rámci nového systému (např. 5.3. 2019 Zlín) a už teď je v tomto projektu přihlášeno 11 klubů z celé republiky, což svědčí o velkém zájmu o tento rozjíždějící se program s obrovským potenciálem do budoucna.
Konkrétní termíny dalších návštěv budou zveřejněny po jejich potvrzení danými kluby v nejbližších dnech.


4) Elekronizace licencí

Jedno z klíčových a dlouhodobě na Trenérské komisi probíraných témat se také konečně podařilo posunout, jak doufáme, směrem k zdárnému zavedení tohoto kroku. Po počátečním jednání dočasného sportovního ředitele se zástupci firmy Synergine (spravuje např. vzdělávací systém FAČR) ve dnech 29.1.2019 a jejich následné nabídky pro VV 02/2019 se podařilo členům VV zajistit další zajímavé návrhy. Komunikací s danými firmami a výběrem nejlepší možnosti je pověřen Pavel Myšák a v průběhu března by mělo být jasno o konkrétních krocích k uvedení systému do praxe.

Elegance toho řešení by spočívala v tom, že by se nešlo jen o elektronizaci hráčských licencí ale i trenérských, což by navíc obrovsky ujasnilo a usnadnilo spravování jejich databáze, tedy i samotný proces získávání a obnovování licencí trenéry.

5) Komise sportovního úseku
Práce na komisích (Komise mládeže, Komise ženského ragby a Trenérská poradní komise) pokračovala dál a doznala také jedné důležité organizační změny, kdy bývalá Trenérská poradní komise byla pro zefektivnění práce rozdělena na:
Trenérsko - metodickou komisi na setkání hned 8.1.2019 ve složení: sportovní ředitelé nebo zástupci extraligových klubů + předsedové jednotlivých dalších komisí sportovního úseku)
Pracovní skupinu vrcholové ragby (trenéři a manažeři reprezentací + Dukly smluvně vázaní ČSRU.
Na této důležité schůzce 5.2. 2019 všech RT reprezentací byla nastavena nejen pravidla a povinnosti RT ČR včetně plánování akcí a jejich vyhodnocování, ale i nabídnut systém spolupráce, sdílení informací a spolupráce jednotlivých týmů. V rámci této spolupráce již proběhly i první společné tréninky nebo návštěvy jednotlivých soustředění dočasným sportovním ředitelem a hlavním trenérem A týmu mužů.
Např. návštěva soustředění U18 na RZetu 20.1.2019 nebo spolupráce na rozborech hry národního týmu žen 15s.
Stávající složení komisí a jejich agendu naleznete v samostatném článku.


6) Reprezentační týmy ČR
Právě na setkání Pracovní skupiny vrcholového ragby 5.2.2019 byly podepsány smlouvy se všemi členy realizačních týmy reprezentací ČR.
Byla rehabilitována ženská reprezentace ČR XV, pro niž byla znovu schválena finanční podpora ČSRU a díky tomu i samozřejmě podepsáni členové jejího RT.
Aktuální systém smluvně vázaných realizačních týmů reprezentací, včetně jejich personálního složení naleznete v samostatném článku.

7) Národní tým mužů
Realizační tým reprezentace stojící před obrovskou výzvou v zápasech proti Nizozemsku a Portugalsku se podařilo významně rozšířit a posílit o Phila Hopkinse z RC Tatra Smíchov (analýzy a dovednosti hráčů) a úspěšnou trenérskou dvojici z RC Sparta Praha Petra Oklešťka (trenér útoku) a Ondřeje Kutila (trenér roje).
S RT začal úzce spolupracovat jeden z nových kondičních trenérů Dukly, Marek Pluhař.
Tým absolvoval kromě pravidelných středečních tréninků společně s RC Praga Praha, RC Sparta Praha i soustředění v Nymburce společně s RC Tatrou Smíchov.

Viz. příslušné články na webu

unie_02.JPG


8) Dukla
Na Dukle byly podepsány nové smlouvy s hráči, jejichž cílem bylo rozumnější a skromnější ohodnocení hráčů s významnou motivační složkou, založenou na jejich výkonnosti, přístupu a výsledcích.
V únoru se podařilo rozšířit Realizační tým Dukly a reprezentace (Dan Beneš hlavní trenér, Jan Maštera kondiční trenér) o Marka Pluhaře, kondičního trenéra se světovými zkušenostmi (působil např. u např. u Worcester Warriors a nové trenéra RC Tatra Smíchov Phila Hopkinse, který tak může prodat své zkušenosti s dovednostními tréninky u ACT Brumbies a dalších týmů (Skills Coach).
Kromě pravidelných každodenních tréninků od 6:00 nebo 7:30 hráči absolvují také speciální testy ve sportovně - vědeckém centru Dukly CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu).
Z důvodu rizika přetrénovanosti hráčů trénujících samozřejmě i ve svých klubech byl čtvrtek určen jako regenerační den.
Novinkou jsou i jednou týdně společná sezení po tréninku na daná témata ( výživa, regenerace, prevence zranění apod. )
Leden + únor: zorganizováno hned 26 tréninkových jednotek od 7:30
14 tréninků od 6:00
2 testovací týdny 7.-12.1.2019 a 4.-8.3.2019
Po tréninkách a čtvrtky samostatně regenerace
Zaveden větší důraz na dovednosti hráčů a jejich mobilitu, tedy rozsah pohybu jako prevence zranění
18 hráčů po reorganizaci pod smlouvou

unie_03.JPG

9) Vzdělávání trenérů V této oblasti proběhly všechny základní kurzy World Rugby, tedy level I 7s, level I 15s a level II 15s.

Nad rámec klasického vzdělávání se díky spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci povedlo zorganizovat 1. školení licence B elegantně propojující ragbyové části školení s těmi všeobecnými ragbyovými na míru ušitými 18 zúčastněným trenérům.

Specializační ragbyovou část měli na starosti tito školitelé: Beneš, Putra, Mitrea, Pluhař – SaC pro ragby) .

Mezinárodní přesah získalo naše vzdělávání díky návštěvě Daniela Mitrey v ČR. Současný hlavní manažer vzdělávání Rugby Europe a bývalý měl příležitost navštívit konferenci a kurz Olomouci, ale také prostory na Markétě a na Dukle (Na Julisce), díky čemuž se výrazně zvýšila možnost vytvořit v ČR jedno z center mezinárodního trenérského vzdělávání Rugby Europe a World Rugby.

Navíc Roman Šuster a Jan Souček v rámci svého studia licence A na FTVS UK reprezentovali českou trenérskou školu na kurzu World Rugby 15s level III v Malaze.

 • 5.1. Level I 15s – Markéta (Beneš)
 • 6.1. Level I 7s – Markéta (Beneš)
 • 19.-20.1.2019 Level II 15s -Markéta (Beneš)
 • 31.1.-3.2.2019 Licence B Olomouc -1 část. (Putra, Beneš)
 • 21.-24.2.2019 Licence B Olomouc – 2. část (Mitrea, Pluhař, Beneš)
 • 20.-22.2.2019 Level III 15s – Malaga (Šuster, Souček)

unie_04.JPG

10) Metodika propojená se vzděláváním v češtině

Materiály ze školení ČSRU jsou ukládány tak, aby byly dostupné úplně pro všechny trenéry, stejně jako dokumentace daných projektů, reprezentačních týmů atd. (kromě materiálů licencovaných RFU, SRU)

Metodická knihovna

Přípravou nabité období prožívá i Ženské ragby:

12) Ženský národní tým 15s

Ženská reprezentace si v tomto období prochází náročnou přípravou směřující k velkému duelu s Finskem.

 • Tato příprava se podobně jako u mužského týmu odehrává formou pravidelných tréninků každý týden završených soustředěním většinou v měsíční frekvenci. Hojná účast na soustředěních a velmi aktivní přístup hráček svědčí o skvělé práci realizačního týmu, jenž oficiálně posílil i Jan Souček z RC Tatry Smíchov, který u týmu pomáhal už dříve. Tým funguje příkladně i díky svému rozdělení rolí a působnosti rovnoměrně na Čechy a Moravu.

Viz. příslušné články na webu

13) Ženské reprezentační týmy 7s

Dle priorit určených na Komisi ženského ragby, potažmo na konferenci, je jedním z klíčových bodů pro rozvoj hráček i spolupráce mezi reprezentačním kategoriemi, jejich dlouhodobá formace a to především důraz na práci s hráčkami v kategorii U16 + U18 a jejich zapracování do ženské reprezentace. Proto je potřeba vyzdvihnout, že soustředění těchto kategorií probíhají již teď v lednu a únoru každý měsíc paralelně a některé tréninky i společně.

Dospělá reprezentace 7s se navíc i v tomto období připravuje pravidelnými specifickými tréninky, kterým patří pátky a neděle většinou na Markétě, a jež jsou díky výborné komunikaci mezi RT 15s a 7s přizpůsobené aktuálnímu programu a prioritám v tomto, z hlediska plánování nelehkém období.

Viz příslušné články na webu

I v mládežnickém ragby se nad rámec široké agendy ohledně soutěží rozjíždějí i další projekty:

14) Mládežnický kemp ČSRU 2019

Unijní kemp 2019 je od února zorganizován a už probíhá přihlašování, přičemž kapacita areálu v Prudké u Tišnova je dvojnásobná oproti loňského roku a již teď se dolaďují konkrétní body programu založeného na spolupráci s profesionálními trenéry z TOP ragbyových unií.

Viz. samostatný článek na webu

15) Úpravy pravidel pro mládežnické kategorie

Komise mládeže ve spolupráci s TMK vydala v únoru úpravu mládežnických pravidel ve snaze zvýšit čistý hrací čas a plynulost otevřené hry v daných mládežnických kategoriích.

Součástí úpravy pravidel jsou i tzv. metodické pokyny, tedy doporučení pro trenéry, jak přistupovat k zápasům v jednotlivých kategoriích a například, jak konkrétně řešit příliš jednoznačné zápasy nebo rozdílnou vytíženost jednotlivých hráčů a hráček, tak aby prioritou byl jejich dlouhodobý rozvoj.

16) Projekt U14 – do systému reprezentačních výběrů byl přidána kategorie U14, která . Garantem projektu s podporou ČSRU je Diego Moll, trenér mající zkušenost s podobným úspěšným projektem v Holandsku a regionálním ragby v rámci RFU. Tento projekt má za cíl podpořit dřívější formaci talentovaných hráčů a postupnými kroky vytvořit mezi kluby a mládežnickými reprezentaci regionální mezistupeň.

Projekt byl schválen na jednání 5.2.2019 a následně rovnou představen na mládežnických konferencích s tím, že prvními termíny prvních setkání je již 16.3.2019 na Moravě – manažerka projektu Linda Vrátníčková, hlavní trenér pro Moravu Petr Rorig a 17.3. 2019 v Čechách – manažer Leoš Kořený, hlavní trenér celého projektu Diego Moll.

Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kdo za 1) dočetli tento materiál až do konce J a hlavně všem, kteří se na téhle práci podílejí a kdo ji podporují, protože díky vám to i v tomto náročném přechodném období dostává smysl;)

DB