20.03.2018 – TRÉNOVÁNÍ & VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěšná školení rozhodčích pro MINI ragby


Turnaje v nafukovací hale ve Zbuzanech jsou již několikátou zimu skvělou příležitostí, jak si zahrát ragby v období, které bylo dříve vyhrazeno pouze zimní přípravě v tělocvičnách. Sobota je vyhrazena především kategoriím U6-U12. Na třech hřištích se prakticky celý den střídají týmy jeden za druhým a svádějí spolu ragbyové boje.

SRR ČSRU letos znovu využil tři turnaje k tomu, aby vyškolil zájemce do Úvodu rozhodování ragby. Tento kurz je certifikován jako World Rugby Level 1. Jeho absolvování je povinné pro všechny, kteří chtějí získat trenérskou licenci C. Budoucí trenéři se tak během jednoho dne seznámí se základy rozhodování, které pak mohou využít na svých trénincích nebo na turnajích.

Letos jsme zaznamenali zvýšený zájem o tyto kurzy přímo z řad hráčů i hráček kategorií U10 až U12. Vnímáme tento zájem jako velmi pozitivní, protože je naší snahou, vyškolit mladé rozhodčí, kteří by byli schopni řídit utkání nižších kategorií. Už od loňska pravidelně rozhodují tato utkání Jakub Surga (14 let) z Tatry a Viktor Jakovec (11 let) ze Sparty.

Každý kurz začínal seznámením a následnou prezentací od hodnot ragby, významu pravidel, požadavků na rozhodčí až ke konkrétním příkladům rozhodování. Kurzy vedli školitelé World Rugby Tomáš Tůma a Antonin Novak s pomocí Milana Haitmana. Následovala venkovní část, při které jsme probírali a zkoušeli píšťalku a gestikulaci. Odpolední praktická část už zahrnovala vlastní rozhodování utkání kategorií U10 a U12. Účastníci kurzu byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina se svým instruktorem rozhodovala utkání na jednom hřišti. Na drtivé většině nových rozhodčích byl vidět zásadní posun mezi prvním a třetím utkáním. Téměř všichni získali ve třetím utkání určitou jistotu, zlepšili pohyb po hřišti a zpřesnili rozhodování.

Je nezbytné zmínit příkladný pozitivní přístup trenérů jednotlivých týmů. Přestože se občas něco nepovedlo rozhodnout úplně správně, nesetkali jsme se se žádnou negativní reakcí. Stejné to bylo i u malých ragbistů, kteří téměř nevnímali, že jejich utkání řídí rozhodčí jen o trochu starší, než jsou oni.

Letos jsme od ledna vyškolili 51 rozhodčích MINI ragby. Nejvíce účastníků dodala Tatra Smíchov, kterou následovaly Říčany. Je zřejmé, že pro většinu dospělých byla v účast v kurzu nutným schůdkem k získání trenérské licence a rozhodování ragby nebude v budoucnu jejich prioritou. Ale mezi mladšími ročníky se objevilo několik talentů, kterým je nutné se věnovat jak z pozice zkušených rozhodčích, tak z pozice klubů.

Další plánované kursy:

14. - 15. 4. WR L1MO - Rozhodčí ragby, Praha

12. 5. WR L1MO - Rozhodčí MINI ragby, Olomouc

MH